Några vanliga läkemedel vid mastit hos kor

Mastit är en inflammation i körtlar och vävnad i juver, ofta orsakas den av bakterier, men kan även uppstå efter någon form av trauma. Det är kons vanligaste sjukdom. Ibland är inflammationen så allvarlig att kon måste avlivas, hon kan till och med dö. Inflammationen kan även bli kronisk, och då kan juverdelen sinläggas, man slutar mjölka den sjuka juverdelen.

Det är av största vikt att man handlar snabbt om man ser att kons cellhalt plötsligt stiger i mjölken.

Akut form
Vanligen kommer den akuta inflammationen i samband med kalvning eller när kon ska sinläggas, då är den vanligen mindre allvarlig. En inflammation ger sig tillkänna med svullnad; allt från en lättare ödemliknande svullnad – varm, röd, smärtsam och hård svullnad, kon får ofta hög feber.

Kronisk form
De akuta tecknen är frånvarande vid kronisk inflammation, ofta har kon bara hög cellhalt. Hon kan ha förhårdnader i juvret och mjölken kan innehålla flockor eller vara förtjockad. .

Tecken i juver:

 1. Svullnad – lätt till stenhård
 2. Förhöjd temp
 3. Hård
 4. Röd
 5. Smärta, ömhet – reagerar när man rör den inflammerade juverdelen.

Tecken i mjölk:

 1. Vattnig med flockor eller var
 2. Serös eller blodig utsöndring
 3. Minskad mjölkproduktion

Andra tecken och symptom är

 • Feber- ökad temp
 • Sämre aptit – äter inte alls
 • Insjunkna ögon
 • Tecken på diarre eller uttorkning
 • Minskad rörlighet, vill inte stiga upp
 • Slöhet

Det viktigt att se till helheten och hitta det läkemedel som matchar kons symptom – individens reaktion på mastiten.

Man ger enklast det homeopatiska läkemedlet upplöst i en spruta, i munnen, alternativt i dricksvattnet, om kon dricker självmant.

Några av de vanligaste läkemedlen vid mastit är:

BELLADONNA

 • Vid den akuta formen av mastit
 • Svullnad, rödhet, hårdhet och ömhet
 • Bultande puls med tempstegring
 • Mastit som kommer efter kalvning
 • Försämras av beröring, rörelse och tryck

APIS MELLIFICA

 • Rödrosig inflammation
 • Svullnad och hårdhet som kan få varig sårbildning 
 • En puffig svullnad, ödematös och blank med rödrosig färg
 • Försämras av värme, beröring, tryck och blir bättre av kalla omslag

CONIUM MACULATUM

 • Körtlar är förstorade och hårda Glands especially mammary gland is affected with engorgement and stony induration
 • Orsakat av blåmärken och slag
 • Kronisk form av mastit
 • Förhårdnad i juver efter slag eller annat trauma

BRYONIA ALBA

 • Juversvullnaden är hård och körtlar är förhårdnade
 • Vid den akuta formen minskar smärtan i juvret vid hårt tryck, kon ligger helst, på den smärtande juverdelen.
 • Juvret är hårt, varmt och smärtande
 • Mjölken stockas i juvret
 • Försämras av rörelse, förbättras av hårt tryck mot juverdelen och vill ligga ned

ARNICA MONTANA

 • Mastit är orsakad av skada mot juver
 • Blodig utsöndring
 • Försämras av rörelse och beröring

PHYTOLACCA

 • Användbart både vid akut och kronisk mastit
 • Tung, stenhård, svullen och öm juverdel
 • Blå-röd svullnad
 • Utsöndring kan vara varig, vattnig, illaluktande och frän

Vid akut form kan mjölken vara som filmjölk med flockor. Vid kronisk form kan mjölken ha små flockor

SILICEA

 • Kronisk inflammation, ofta orsakad av Corynebacterum pyogenes infektion med varbildningar i juver har bildats
 • Blodig utsöndring som försämras av mjölkning
 • Hårda knölar, fistlar i juver
 • Risk för varbildningar i juver
 • Varbildande process, envis inflammation med fistelgångar
 • Försämras av kyla och fuktighet

URTICA URENS

 • Akut form av mastit, med ödem eller svullnad i mellangården
 • Kraftig svullnad av juver med serös utsöndring följt av kopiös mjölkproduktion
 • Minskad mjölkmängd efter kalvning

Fall

En ko med hård svullnad av juver, serös utsöndring, slö och låter inte kalven suga. Juverdelen var stenhård med förstorade vener, rödhet och ömhet. Hon fick Conium C200, 3 gånger / dag i 3 dagar. Andra dagen fick kalven suga, rödheten och sen stenhårda svullnaden hade minskat. Efter en vecka var juvret ännu mindre hårt och efter två veckor var kon helt återställd.

Läs mer om olika symptom vid mastit och juverproblem i Juver repertoriet (som dock är lösenordsskyddat tills vidare)

Copyright © Homeopati för djur 2019

277 Stjärna, SRB (Thuja)

av djurhomeopat Ann-Charlotte Rekke

Ko 277 Stjärna, SRB, är 4 år och andrakalvare

Hon har mjölk som vaniljsås, inga flocker, som en hård läderartad kaka i juvret och hon är svår att få tom.

Hon är nykalvad. Spenarna är korta och hon är väldigt öm i spenarna. Är mjölkpräglad, läcker mjölk. Hon är lite krokig i rygg och ben, finlemmad i kroppsbyggnad. Är lite skitig. Har mycket inkar och stora ärr efter tidigare inkar. Hon är lite blyg och försiktig, kommer aldrig fram och hälsar frivilligt, har dåligt självförtroende. Hon är inköpt till besättningen

Hon får Thuja C30 1 x 3 dagar.

Efter en vecka är det en klar förbättring på mjölken och hon mår klart bättre.

8 veckor sedan sin dos av Thuja är hon lite hängig, men äter. Mjölkmängden har minskat från 50 l till 37 liter. Mjölkar snabbt färdigt. Den hårda kakan i juvret är helt borta, är jättebra i celltal. Lite matt i pälsen men de flesta inkarna är borta.

Får Thuja C200 2 x 1 dag

En knapp vecka senare har hon blivit piggare och socialare, söker kontakt. Mjölkar bättre men läcker också mycket mjölk.

Copyright © Homeopati för djur 2019

Ko utan hopp (Carb-v)

Kon var en förstakalvare som hade kalvat ca 3 mån tidigare. En liten ko, som hade svårt att lägga på hullet, tidigare frisk och ganska kelig. Två dagar tidigare hade hon haft markant mindre mjölkmängd i vänster bak. Den såg inte riktigt bra ut, kon mådde dåligt. Hon hade ingen feber, snarare undertemp. Dagen innan hade hon inte rest sej alls. Veterinär tillkallades och gav kalk, kortison och vitaminer. Men hon reste sej inte. Mjölkprov som togs visade colibakterier. Den senaste veckan hade 3 kor dött på gården, av coliförgiftning, förmodligen pga dåligt ensilage så bonden var verkligen orolig.

På kvällen hade kon fortfarande inte rest sej. Man hade dragit ut henne från båspallen till ett ställe där man lättare kunde vända och behandla henne. Nu låg hon med huvudet mot magen och såg allmänt klen ut. Öron och panna var kalla, resten av kroppen var varm. Avföringen hade tidigare varit väldigt lös, nu var den lite fastare. På morgonen hade hon druckit 3 liter vatten men nu ville hon inte ha, hon var helt apatisk.

Kl 20 fick hon 2 tabletter Carb-v D30 direkt i munnen. 15 minuter senare lyfte kossan på huvudet och tittade på oss. Hon fick en ny dos och därefter 2 doser till med 15 min mellanrum. Nu ville hon ha mat och hon åt det hon fick. Vi försökte få upp henne men det misslyckades. Jag lämnade ett par doser till och åkte hem utan större hopp om att hon skulle kunna räddas.

Nästa dag ringde bonden och berättade att när de kommit ut i ladugården på morgonen, stod kossan upp och var pigg!

Jag svävade på moln hela den veckan!

Av djurhomeopat Kristina Johansson, ur tidningen Homeopati för djur, nr 1 2002

© Lotta Hägglund

Phytolacca, hjälparen vid mastit

Av homeopat Marie Åslew

Phytolacca var det första medel jag prövade, när jag började med homeopati.
Vi hade en ko, som när hon kalvade visade sej ha kraftig mastit (juverinflammation) i 3/4 av juvret.
Blodig, grynig, gul sörja, som det knastrade om, när vi mjölkade ur den för hand.
Kon behandlades med Phyto D30 två gånger/dag i 5-6 dagar, varvid symptomen försvann.
Efter ca 1½ vecka återkom en lindrigare form av mastiten. Hon fick samma behandling en gång till.
Även denna gång återkom lite gryn i mjölken.
Efter en avslutad medicinering med Phyto D200 var hon helt frisk. Även celltalen var då normala.

Under åren som gått har många kor behandlats med Phytolacca vid mastit. I vår besättning är detta medel rent ut sagt undergörande.
Naturligtvis gäller dock samma regel här som vid all homeopatisk behandling . den är individuell.
Detta innebär att vissa besättningar inte alls får samma goda resultat med Phytolacca. Bär kanske mastiterna istället är av Belladonna karaktär, eller något annat medel.

Mina iakttagelser när det gäller Phyto är bland annat följande symtom:

 • Gulaktiga, torra gryn (som ostsmulor) i annars normal mjölk
 • Trådig eller seg mjölk (dock inte så markant som för Hydrastis)
 • Förtjockad mjölk, vit – inte helt olik filmjölk
 • Trots att böckerna talar om smärta, upplever jag att djuren nästan aldrig uppvisar smärtsymptom. De är oftast tämligen oberörda av mastiten.
 • Hårdhet eller knöl/knölar i den berörda juverdelen
 • Mjölkminskning i juverdelen
 • Blod i mjölken
 • Vanligaste tidpunkten för mastiten är vid eller under sinläggning, eller tiden närmast efter kalvning
 • Vanligast på vänster sida

Phytolacca har en känslighet för väderomslag, kyla, fukt/regn. Medlet har en känslighet för elektriska förändringar i atmosfären.
Notera gärna detta, eftersom åska skulle kunna vara en utlösande faktor, dels på grund av spänningarna och dels på grund av det omslag som brukar bli följden av åskväder.

En annan intressant anmärkning är att Phytolacca är rastlös till sin natur, men motion förbättrar inte.
Detta placerar Phyto mellan Bryonia (som blir sämre av motion) och Rhus toxicodendron (som blir sämre av kyla och väderomslag; bättre av motion)

Vi kan också iaktta andra problemområden, vilka kan indikera Phytolacca, t ex svullnad eller ödem på benen, ofta ihop med ömhet eller smärta i benen och/eller fötter..
Inflammation i halsen (tonciller, spottkörtlar) eller svullna nackkörtlar är ett annat område. Halssmärtorna skjuter upp i öronen när man sväljer.
Ofta finner vi kalvar eller ungdjur med kindsvullnader. Dessa brukar svara bra på Hepar eller Silicea, men Phytolacca kan mycket väl vara indikerat.
Det är nämligen ett av medlen vid påssjuka.
Reumatiska problem faller inom ramen för Phytolacca, och där har medlet återigen sälskap av Bryonia och Rhus tox, men även ett annat välkänt medel i djurapoteket, nämligen Ledum.
Hos handjur skulle testikelinflammation kunna botas med Phytolacca, om symptomen stämmer med medlet.

Som synes av ovanstående summering är Phytolacca definitivt mer än bara ett medel vid mastit.
Komplementärt medel: Silicea
Jämförande medel: Belladonna, Conium, Mercurius, Lachesis, Lycopodium, Silicea

Kon Hanna, kallbrand i en juverdel (Lach + Sec)

En gammal ko som plötsligt fick mastit med kallbrand i vänster bak. Juverdelen var hård, öm, kall och blålila. Trots detta mådde hon bra i övrigt, åt med god aptit och var lika pigg som vanligt. Mjölken i juverdelen var tunn och gul.
Kallbrand har ett mycket snabbt förlopp och det går sällan att rädda dem som blir sjuka, men eftersom denna ko mådde bra i övrigt beslöt man att vänta med avlivning till morgonen därpå.
Det finns flera medel som kan användas vid kallbrand, varav Lach och Secale är två av dem. Lach är ofta vänstersidiga problem, eller går från vänster till höger sida. Secale har effekt på störningar i blodcirkulationen. Eftersom det inte fanns tid att välja mellan dessa medel gavs båda i kombination under kvällen, 6 doser med 15-30 minuter mellan doserna.
Morgonen efter var juverdelen alldeles varm och missfärgningen så gott som borta, det fanns bara en svag blå sträng kvar. Juverdelen var dock fortfarande svullen och öm, så själva inflammationen hade inte försvunnit.

Hanna fick ändå avsluta sina dagar, för när nödslakten skulle skjutas upp, var bilen bara 5 minuter därifrån.

Av djurhomeopat Kristina Johansson
Ur tidningen Homeopati för djur, nr 2, 2004

© Lotta Hägglund

Mastit i outvecklade juverdelar (Sabal)

En nykalvad kviga med outvecklad juverdel på höger bak, ur den kom bara lite vattnig mjölk med flockor. Efter kalvning fick hon början till mastit i vänster fram, var lite öm och något svullen , men allmäntillstånd var bra.
Hon fick Sabal serrulata D30, 3 ggr/dag, första 2 dagarna sedan 2 ggr/dag i 3 dagar. Hon svarade ganska snabbt och blev bättre i den ömma juverdelen. Den outvecklade producerade mer och mer normal mjölk.
Som typ är kon normalstor, men tunn och snäcker, lugn i temperament.

En ko som fick mastit med grötig mjölk i ena juverdelen som var mindre än de övriga. Phytolacca hjälpte inte men efter Sabal serrulata blev kon frisk.

Av Lisbeth Larsson, ur Homeopati för djur, nr 1 2000

Länk till läkemedelsinfo

Djurhomeopat/Norr © Lotta

Prickan, mastit vid sinläggning (SSC)

Prickan var under sinläggning, men lättmjölkad som hon är läckte hon ordentligt med mjölk, så när hon 4 dagar efter sinläggning blev hård i höger fram blev jag inte förvånad. Jag började mjölka ur henne i hopp om att det skulle gå mjölka bort, men det blev snarare värre och värre. Från början var det stora slemmiga, gula flockor i gul, tunn mjölk, blev även tjockare, lite vaniljsås liknande mjölk. Ingen lukt. Ingen ömhet, ingen rödhet, lite hård, temp 40.3

Symptomen var: – möjliga medel

vid sinläggning: – Belladonna, Bryonia, Phytolacca?

undertryckt mjölk: – en massa medel se ”Juver-repertoriet”?

flockor: stora, gula, slemmiga – SSC? (Silicea+Sulphur+Carbo veg)?

mjölk: tjock, slemmig, gul – Hydrastis?

mjölk: vaniljsåsliknande – Hepar?

höger sida: – en massa medel, se ”Juver-repertoriet”?

Konstitutionellt skulle jag säja att hon är en Pulsatilla ko, älskar att kela, puttar på mej om hon inte får uppmärksamhet, förföljer mej, matsnål.

Med ont om tid, med magsjukt barn, var jag lat och gav Prickan SSC 30, 1 +dos / dag i 2 dagar. Gav henne inget mer eftersom ”mjölkens” utseende försämrades, men febern försvann efter 1:a dosen.

Jag tar gärna ett bakterieprov innan jag ger något medel, för att veta vad/om något växer. Nu hade jag inte möjlighet att göra det förrän efter dag 2, det växte enstaka Streptococcer. Alltid skönt att veta att det inte är Staph aureus! Men jag var lite undrande över enstaka strept, eftersom mjölken närmast liknade gröt när provet togs!

På dag 3 var det lätt gul mjölk, med enstaka mindre flockor. Dag 4 en flocka i ”nästan” mjölk. Dag 5-7 mjölk, utan flock.

Prickan som nykalvad, försjunken i djup sömn!

© Lotta Hägglund

Brassa, mastit och höga celltal (Lyc)

Brassa är en ko, som vi köpte in för många år sedan, som kviga. När vi var och kollade på de kvigor som var till salu fastnade jag för henne, trots att hon var lite skygg. Jag hoppades att hon skulle vara en Pulsatilla, men hon kunde kanske även vara en Silicea (Sil)… resonerade jag när vi var hos bonden.

Hon kalvade den 25/1. Hade höga celler vid provmjölkningen 3 veckor senare, på höger bak. Hon var lite skygg när hon först kom, men sedan har det gått ganska bra, hon har öppnat sig lite. Tycker inte riktigt om att kela, vänder bort huvudet ibland, är försynt, lite trögmjölkad, har hög fetthalt på mjölken. Jag gav henne Sil. C30 5 p x 1 x 3 dagar i +dos. Detta var den 15/2.

En knapp månad senare äter hon lite dåligt, äter långsamt, är lös i avföring, äter mycket salt, luktar ganska mycket aceton. Jag undrar för mig själv om verkligen Sil. var rätt medel för henne. Efter lite fundering byter jag till Lycopodium (Lyc.) C30, 5p x 3 doser x 2-3 dagar. Dagen efter är hon mindre lös i avföringen men luktar väldigt mycket aceton så vi ringer veterinären. Fick då kortison för acetonemi. Brassa började äta och faran var över för den här gången.

Men, en månad senare var det dags igen. Den 3/4 fick hon mastit, hon var hård på höger bakjuver när vi kom ut i lagår´n på kvällen. Vid mjölkningen hade hon långa flocker (7-8 cm som längst), som var lätt gräddgula. De var trådiga, slemmiga med lite gulaktiga små prickar i flockerna. Mjölken var vit. Hon hade inte ont i juverdelen och var heller inte påverkad i övrigt. Denna gång funderade jag inte så mycket utan hon fick Lyc. C30, 5p à 2 doser den kvällen. Sedan 2 doser i 2 dagar till. Mjölken blev snabbt bra. Enligt provmjölkningsresultaten som var tagna ungefär samtidigt, hade hon höga celltal, men vid bakt.prov den 15/4 hade hon ingen växt och även celltalet hade gått ned. Sedan dess har hon inte haft något problem.

© Lotta Hägglund

Kors mastit efter kalvning

Detta tips hittade jag på nätet för många år sedan, på Gudula Beythiens hemsida, www.homeofarm.com

//Om din ko får en inflammation i juvret efter kalvning, titta då på vad som egentligen hände med kon. Hon kalvade, ja, men var är kalven? Underskatta inte förlusten av kalven, som kon känslomässigt lider av. (Nat-m)
Vilken typ av mastit ser du?
Ser det ut som en strept, staph eller e-coli mastit?
Är det en en mastit som visar på Belladonna (röd, het, svullen, sämre av beröring) eller mer en Bryoniamastit (sämre av rörelse) som behöver behandlas?

De flesta mastiter med staph och strept bakterier börjar med att juvret inte känns som vanligt.
Kon släpper inte mjölken som hon ska, juvret kan kännas lite hårt, kon kanske är irriterad/öm när man tar på juvret. Men vad bakterierna har gemensamt är att mjölken inte längre har en lätt söt smak, den smakar istället salt!
Detta ger oss en bra ledtråd till det medel vi bör använda tillsammans med medel tillverkat av staph, strept, coli bakterier, nämligen Natrium mur. Natr-m tar hand om den emotionella delen av mastiten och Staph/Strept/E-coli medlet tar hand om den bakteriella biten.
Den mastit som just är på väg att komma, minsta lilla förändring i juvret efter en kalvning, kommer att svara på detta!
Om man väntar en dag för länge kommer mastiten istället att utvecklas och ge symptom som kräver andra medel som Bryonia, Lachesis eller Phytolacca.

Detta behöver behandlas med Natrium mur + bakt.medel, annars kommer mastiten att återkomma.//


© Lotta Hägglund