Svullna ben och leder på ko

av djurhomeopat Marie Åslew, Homeopati för djur nr 2002/2

Svullna ben och leder ett område som kräver en genomgång. De flesta lantbrukare upplever nog detta som ett vanligt problem bland korna.
Det kan röra sej om skador vid överansträngning efter brunstaktiviteter, inflammationer av olika slag, t.ex av liggsår eller annat.
Korna lägger sej gärna ned på framknäna om de ska sträcka sej efter något, detta tror jag ibland kan vara anledningen till utgjutningar i framknäna.
Utgjutningar som i första hand inte är inflammatoriska känns som ”skvalpiga” mjuka svullnader. Dessa beror oftast på vätska i leden. Om leden är hård, är det snarare troligt att det är en inflammation. en vätskeutgjutning som i början är ”skvalpig” kan ofta bli hård och inflammerad efter en tid.

Om kon har feber eller är allmänpåverkad ska veterinär tillkallas, liksom om du är det minsta osäker på diagnos eller om behandlingen inte har effekt inom erforderlig tid.

Vilka läkemedel har vi då om åkomman kan behandlas homeopatiskt? Här följer beskrivningar av några olika akutmedel, uppställda i bokstavsordning:

Apis
Det här medlet är känt dels för sin påverkan på inflammationer och dels på ödematösa (vätskefyllda) svullnader. Apis har en stark tendens å skador i lederna. Medlet kommer av bigift, och den som blivit bistucken vet hur svullet, ömt och hård det skadade området blir. Värmeutstålningen eller t.o.m hetta från skadeområdet är också typiskt.
En liten varning kan dock vara befogad angående Apis. Medlet arbetar nämligen mycket på äggstockscystor, både follikulära (äggblåsor) och fibrösa (hårda). Undvik därför att att använda Apis på dräktiga djur.

Arnica
Alltid aktuellt vid skador! Stukningar, vrickningar, feltramp, sträckningar mm. Främst muskulära skador med svullnad, blodutgjutning eller blödning, smärta och stelhet, men även djupare verkan än så.
Påverkar läkningen ända in till skelettbenen, även om det finns medel som arbetar starkare där, (t.ex Symphytum)
Arnica i tidigt skede vid en skada, kan många gånger förhindra en inflammation.
Ett djur som behöver Arnica, reagerar sannolikt med smärta och i detta fall, hälta.

Bryonia
Ett starkt medel vid inflammationer i leder och ligament. Medlet är aktuellt på reumatism och och gikt. Typiskt för Bryonia är att individen undviker rörelse och mår bättre av vila. De ligger gärna på den onda sidan eftersom tryck lindrar smärtorna. Det kan vara svårt för djuret att lägga sej ned på den onda sidan eftersom benet är stelt, så det är inte säkert att vi kan se det sistnämnda symptomet.
Bryonia är också starkt på störningar i mag-tarmkanalen. Detta tillsammans med tendensen till reumatism och gikt gör medlet intressant även vid behandling av fång. Djur som står med fång undviker att gå, och fång är ett problem som kan ha med utfodring att göra.

Echinacea
Några små tankar om detta inflammationsmedel. Det har en speciell tendens till inflammerade nagelfalsar, och det skulle kunna vara ett tänkbart medel vid klövspaltsinflammationer, där Hepar, Pyrogenium, Ledum eller Silicea inte har effekt.

Hepar
Medlet är kanske mest känt som användbart vid klövspaltsinflammation eller hovböld. Det typiska hos Hepar är just inflammationer, som t.ex bölder och lokala varhärdar, ofta pga bakterieangrepp i sår. I böckerna står det att Hepar verkar på Staphylococcer.
Klövspalt är ju ett problem som kommer av bakterier i jord eller gödsel, som tar sej in i den känsliga klövspalten via sprickor eller sår. Det kan snabbt bli en spridning i hela besättningen genom smitta.
Djuret reagerar med svullnad, rodnad smärta och hälta.
Hepar är ett mycket smärtkänsligt medel, till och med överkänslig för smärta, som Chamomilla.
Även för svullna knäleder/hasleder är Hepar intressant. Djuren kan få liggsår, där föroreningar från båspallen/liggbåset, kan etablera sej och skapa en inflammation.
Djur som behöver Hepar mår sämre av kyla och reagerar positivt på värmande omslag.

Ledum
Ännu ett medel med ledinflammationer i sin läkemedelsbild. Skadeområdet kan kännas kallt, men måste inte göra det. Kännetecknande är dock att kyla förbättrar. Människor säjer ofta att smärtan är brännande och att det lindrar med kallt vatten.
Ledum är indikerat på skador efter bett och stick, skärskador, spiktramp, taggtådsskador, överhuvudtagettill skador med risk för stelkramp.
Ledum kan också vara indikerat till sträckningar och vrickningar, samt till skador som leder till utgjutning av blod eller annan vätska i lederna. Vid idrottsskador känner man igen Ledum, där skadorna blir bättre av att isas. Vid en Ledum-indikerad skada vill individen gärna sträcka det skadade benet. De blir sämre av rörelse, men kan ha en tendens till rastlöshet p.g.a stelhet och smärta.

Phytolacca
Vi ser lätt Phytolacca som enbart ett mastitmedel, men stelhet i ben och leder och även inflammation i leder är starka tendenser hos Phytolacca. Medlet är ett mellanting mellan Bryonia och Rhus toxicodendron. i symptomen. Blir sämre av kyla och fukt, sämre av rörelse och bättre av hårt tryck.

Rhus toxicodendron
Rhus tox är indikerat vid muskulära inflammationer, sträckningar, ryggskott och senskador. Överansträngning, problem som tennisarmbåde, reumatism, gikt mm.
Starka symptom på Rhus tox är rastlöshet, sämre av kyla och fukt. Rastlösheten yttrar sej i ett beteende där ingenting är riktigt bra. De byter fot, vandrar (om de kan), reser sej och lägger sej igen. Har svårt att finna en position, som känns riktigt bra. Detta är djur som inte mår bra när väderleken är fuktig, våt och kall. Värmeomslag lindrar Rhus tox symptomen.

Ruta
Ett bra medel för skador, som främst är lokaliserade till de små lederna, benhinnan, brosk, senor, ligament och korsband. Ruta är bra vid vrickningar med hälta. Många gånger när vi ser djur som ”kotar över” p.g.a en skada i kotleden, kan Ruta vara aktuellt. Tänk också på Ruta till kalvar, som är svaga i kotorna när de ska resa sej eller stå. Det kan vara en svaghet i de små leddelarna.
När Ruta är indikerat finns också ömhet, smärta och en tendens till rastlöshet. De undviker gärna att röra sej, men blir trots det bättre av viss rörelse.

Silicea
Inflammationsmedel som liknar Hepar. Varbildningstendenser generellt. Kan t.ex vara ett alternativ till Hepar vid klövspaltsinflammation. Silicea har en tendens att driva ut ”främmande föremål” ur kroppen, som stickor och flisor som kapslat in sej i kroppsvävnaderna.
Vid svullnader av inflammatorisk art, är Silicea alltid ett tänkbart medel.
Konstitutionellt är Silicea-individen infektionskänslig. Får lätt förkylningar och liknande.

Utöver nämnda medel finns det givetvis ett flertal andra medel som kan vara aktuella, framför allt som konstitutionsmedel. Som akutapotek kan de medel jag gått igenom ovan, vara ett bra urval.
Hoppas ni får nytta och glädje av denna sammanställning.

Läkemedlen ovan kan förstås användas på andra djurslag och människor, förutsatt att symptomen stämmer – lika botar lika!

© Lotta Hägglund