Caulophyllum thalictroides

CAULOPHYLLUM THALICTROIDES; (Caul) växten Kvinnorot

Är ett mycket användbart medel vid kalvningar/förlossning/valpning.
Låt självklart kvigan/kon/honan få tid på sej att kalva, naturen måste få ha sin gång, kroppen måste få förbereda sej inför kalvningen/förlossning/valpning.


När du ger medlet:
Ge inte för täta doser, för effekten av medlet kommer snabbt. Ge 1 dos C/D 200, effekten kommer inom 5-10 min, om effekten avtar kan man ge en dos till – vänta och se effekt. En dos var 20:e min ungefär. Om inte medlet har effekt efter några doser får man söka efter konstitution eller annat medel (jmf Puls mfl).
Om jag är osäker på Cauloph eller Puls, brukar jag testa att ge kon vatten, är hon mycket törstig under kalvning är Cauloph ännu mer indikerat.

OBS! Man måste kontrollera att kalven ligger rätt och att födslovägarna är öppna innan man ger Caulophyllum.


Vid dessa symptom kan medlet vara användbart:

*Vid värksvaghet, djuret är trött och inte har ordentliga värkar

*Värkar som upphör, oregelbundna värkar (jmf Puls)

*Livmoderhals öppnar sej inte, känns trång/spänd, födslokanalen känns trång

*Kalv som sitter fast, kontrollera alltid att kalven ligger i rätt läge!

*Vid utdragen kalvning, för att sätta igång kalvning om djuret är redo.

*Vid kvarbliven efterbörd, ge helst medlet inom 12 timmar efter kalvning. Fungerar det inte, försök med Sepia* istället.

*Kor som blöder under dräktighet, och man misstänker kastning är på gång. (Om kalven är missbildad/död kommer kon att kasta ändå)

Efter svårare kalvningar kan man med fördel ge Arnica* till både ko och kalv.

Om kalven är svag och medtagen, inte andas ordentligt: ge Laurocerasus*.

Om kalven har dålig cirkulation: ge Carbo veg*.

Om kalven rosslar i luftvägar: ge Antimon tartaricum*.

Om kon inte piggnar till nån dag efter Arnica, ge Bellis perennis.

Kan även vara bra till förstakalvare som får känning av fång efter kalvning.  

Caulophyllum, kvinnorot

Fall:

Efter att en ko hade kalvat hade inte efterbörden kommit efter 2 dagar. Hon fick Cauloph och efterbörden kom ut 2 timmar senare.

©Helen Anebo

En tacka hittades i ladugården med ett lamm halvvägs ute. Tackan låg stilla med slutna ögon och andades tungt. Tackan fick Cauloph och 7 minuter senare var lammet ute och helt ok.

©Helen Anebo

Läs om fler behandlingar:

Ko utan värkar, Ung kviga

© Lotta Hägglund