Ferrum phosphoricum

FERRUM PHOSPHORICUM (ferr-p), järnfosfat

Ferrum phos är inom homeopatin känt som ”inga andra, användbara symptom”-medlet. Det är kanske inte det mest använda läkemedlet, då det har liknande användning som Aconitum. Vid febertillstånd där febern är hög, ansiktet är rött eller blekt, pulsen är snabb och man tydligt kan känna den. Vid tillstånd med vaga symptom, där man (ännu) inte kan avgöra vad febern beror på, om det är en förkylning, influensa, en virusinfektion eller kanske en inflammation av något slag. Man har kanske försökt med Aconitum och Belladonna, men febern ger inte med sig utan håller i sig i flera dagar. I övrig kan man till och med må ganska bra eller ha mer ”allmänna” symptom, där man har svårt att få fram tillräckligt med symptom för att hitta ett simillimum. Ferrum phos är för akuta fall med plötsligt hög feber i flera dagar och (ännu) inga andra användbara symptom.

Ferrum phos kan vara bra vid andra tillfällen också, som vid akuta situationer där individen har svårt att syresätta blodet tillräcklig. I början av en begynnande lunginflammation, med vaga symptom som inte pekar mot något annat läkemedel

Homeopaten George Vithoulkas, skriver följande i sin bok MMV: ”Ferrum phos är ett medel som indikeras vid febertillstånd där febern är mycket hög, pulsen är fullt kännbar och snabb. Ansiktet är rött och varmt, men det finns inte några andra symptom som indikerar på medlet eller om det finns en inflammation. Det kan vara svårt att säga om det är en vanlig förkylning – virusinfektion, halsinfektion, lunginflammation eller urinvägsinflammation. Barn kan ha mycket hög feber och kan i övrigt känna sig bra, utan andra symptom. I sådana fall, om pulsen är kännbar och ansiktet verkar rött och varmt är Ferrum phos förmodligen det rätta medlet. Det kan vara svårt att skilja från Aconitum, men det finns en stor skillnad. Aconitum kan vara indikerat vid den första eller andra timman när patienten fått feber och vid korrekt indikation kommer medlet att minska febern, men vid Ferrum phos-tillstånd finns febern kvar i flera dagar, speciellt om du gett flera medel utan resultat. Ferrum phos är inte det första medlet du tänker på under de första dagarnas feber, beroende på att under den tiden misslyckas man oftast med att hitta det rätta medlet, eftersom alla symptom inte är synliga.”

Ferrum phosphoricum – järnfosfat

De framträdande symptomen hos Ferrum phos:

 • Vid feber, utan andra symptom som visar på något annat medel.
 • Febern är ofta hög, utan andra symptom
 • Huvudvärk med feber
 • Ansiktsfärgen kan växla mellan blek och röd.
 • Ljuskänslighet vid feber
 • Smärta i öron och inflammation, utan utsöndring/flytning (från öron eller näsa)
 • Nedsatt hörsel-dövhet vid förkylning, speciellt hos barn.
 • Ljust näsblod hos barn
 • Snuva med blodstrimmor-näsblod när man snyter sig och hosta
 • Akut feber, ont i hals och svalg.
 • Röda och svullna tonsiller, smärtsamt att svälja, brännande känsla, öm
 • Törstig, vanligen efter kalla drycker
 • Man vill ha det lugnt och stilla

Ferrum phos är ett medel som hjälper till att syresätta vävnaden med syrerikt blod och kan vara bra när individen är utmattad, t ex vid sjukdom, motionspass eller kraftig fysisk ansträngning.
Den kan även vara bra vid vrickningar/stukade lemmar, träningsvärk och muskelspänningar.

Ett fysiskt symptom på att individen lider brist på järnfosfat, är mörka ringar under ögonen samt att ansikte och öronen kan vara högröda.

Ferrum phos är alltså oftast ett akutmedel, i samma klass som Aconitum och Arnica, där dessa ej fungerat – prova Ferrum phosphoricum!

Copyright © Homeopati för djur 2019-