Borax

BORAX (Bor), mineralen Dinatriumtetraborat

Borax är inget stort medel, men är dock användbart vid indikerade symptom. Används kanske främst till kvigor/kor, som inte blir dräktiga trots bra brunst. I första hand påverkar Borax nervsystemet och slemhinnorna. Ett utmärkande symptom i övrigt är, försämring av nedåtgående rörelser, ett annat är blåsor i mun/slemhinna, som brister och blir till kratrar. (skulle Sverige drabbas av mul- och klövsjuka skulle Borax kunna vara ett tänkbart läkemedel att använda förebyggande, Antimon crudum har använts för att bota).

Används för att stimulera ägglossning, även om det är en mindre bra brunst, medlet underlättar befruktning, oavsett brunststyrka.

Ge gärna en dos på morgonen och definitivt en dos vid seminering, i D/C 30 potens. Fungerar mycket bra!

Borax, mineralen Dinatriumtetraborat

© Lotta Hägglund

www.alternativmedicin.se kan man läsa följande:

”Förekomst: Bor förekommer i naturen i form av borsyra, borater och borsillkater. Borax är natriumsaltet av tetraborsyran och förekommer naturligt bl.a. i Tibet. Bor är ett oumbärligt spårelement för vissa växtarter, och även för människan är små mängder bor livsnödvändiga.

Toxikologi: Barn är känsligare mot bor än vuxna. Aptitlöshet, svaghet, blekhet, kollaps, apati, yrsel, öronsus och blodiga diarréer är framstående förgiftningssymtom. Även huden kan reagera med erytematösa förändringar. 3 g borsyra per dag ger avsevärda vikts- och vätskeförluster. Borsyra används därför som avmagringsmedel. Sedan gammalt har borax haft ryktet om sig att verka menstruationsbefrämjande. Idag används perhydrodecaboraner vid behandling av hjärntumörer. En kombination av borsyra och citronsyra verkar tillväxthämmande på Candida albicans. Även vid stomatitis aphtosa används borax ännu. Sistnämnda indikation slår en bro till homeopatin.

Etiologi: Följd av kroppslig, andlig överansträngning. Följd av nutritionsrubbningar hos spädbarn. Följd av ångest, skräck, ouppfyllda önskningar.

Modaliteter: Sämre: på morgonen, natten, vid amning, av äpplen, päron, plommon, fårkött, vin, tryck, beröring, ljud, att åka nedför i hiss, flygplan.

Bättre: mat, dryck, avföring.

Konstitution: Blek, kall, torr, smärtkänslig.

Indikationer: Bindhinneinflammation med sandkänsla, torr rinit hos spädbarn, stomatitis aphtosa, gastroenterit, endometrios, eksem på huvudet, seborré.

Potens: D6.

Jämförelse: Lycopodium, Sepia, Sulphur”