SSC – Sulph + Sil + Carb-v

Klassisk homeopati bygger på att man ska använda sej av ett medel i taget, som uppvisar liknande symptom som individen, lika botar lika. Men, emellanåt hittar man inte det rätta medlet, eller man har inte tid nog att hitta det rätta medlet. Eller så måste man behandla en hel flock, där 1-3 medel verkar vara lika tänkbara.

Då kan man ta till sk. komplexmedel, (flera medel i ett och samma piller), alternativt att man använder flera medel i en blandning, som vart och ett är indikerat. Man ska vara medveten om att man då inte kan veta vilket medel det är som är ”rätt” medel.

SSC D/C30 – en kombination av Sulphur, Silicea och Carbo Veg (rek av G. MacLeod). SSC arbetar väl och man behöver inte använda sej av upprepade doser med 3 individuella medel över en lång tid, utan resultaten med denna kombination är mycket bra. Passar kroniska mastiter där svullnaden har försvunnit men hårdhet och flockor/klumpar finns kvar. Mastitflockorna är gula och kan dyka upp när som helst under laktationen.
Dosering: 2 ggr/dag tills bättre.

Läs mer om:

Prickan, mastit vid sinläggning

© Lotta Hägglund