Strategier; val av läkemedel

Lyssnade på en inspelning med världskände homeopaten George Vithoulkas, där han pratade om strategier vid repertorisering, och hur man ska tolka individens reaktion efter man gett ett läkemedel.

Vithoulkas menar att det först och främst är viktigt att förstå den underliggande patologin, vad det är för problem eller sjukdom individen drabbats av, detta för att man ska kunna avgöra hur pass frisk individen kan förväntas bli.

Den första faktorn man använder sej av, är totaliteten av symptom, där man ser till helheten hos individen och väljer det medel som är mest indikerat, alltså, det medel där flest symptom finns.
Vithoulkas menar, att vi har totaliteten av symptom, men de är trots allt bara ”platta” symptom.
Ibland hamnar man i läget att man inte tror att det är medlet som som har flest symptom, som är det rätta. Man kanske har någon information från Materia Medica som visar på att läkemedlet inte är det mest indikerade medlet.

Man kompletterar då totaliteten med en annan analysfaktor, med essensen (mentala-emotionella bilden) hos läkemedlen, för att hitta rätt medel. Små medel, som inte är lika utprovade, kan främst sakna essensen.

Den tredje analysfaktorn man kan lägga till är keynotes (strange, rare and peculiar). Om totaliteten av symptom inte ger en tydlig bild och essensen inte finns,
kan en eller flera keynotes hjälpa. Keynotes kan vara mentala, emotionella eller fysiska, t ex urin som yogurt – Phosphoric acid.
Meningen är inte att man ska välja medel efter en keynote, utan detta är en schematisk strategi över hur man går tillväga, om man inte hittar rätt medel.

Fjärde analysfaktorn, om man inte funnit rätt medel, är utlösande faktor. Har något utlöst problemet hos individen?
T ex om individen var med om en olycka för flera år sedan, och symptom för Arnica finns där, även om de inte är i majoritet i individens helhet.

Den femte analysfaktorn är essentials, kombinationer av patologi hos individen, där vissa läkemedel har extra påverkan på just dessa kombinationer.
T ex: Påverkan på levern och samtidigt blöder lätt – Phosphorus, öroninflammation och problem med tandkött – Mercurius, heshet i kombination med problem med ledbrosk – Argentum metallicum
Essentials är en viktig strategi att använda sej av, särskilt hos de små medlen som inte har några mentala-emotionella symptom, ingen mental patologi.

Sen då, har man gett rätt läkemedel?

OM man ger ett läkemedel, patienten blir bättre, men det tillkommer några symptom, som hör till medlet – då har man gett rätt medel. Vänta tills symptomen försvinner.

Utsöndringar av alla slag, efter man gett ett medel, är en bra reaktion, men man måste se till helheten för att avgöra om det är rätt medel.

OM man får en prövning på ett felaktigt medel, men prövningen inte förändrar de ursprungliga symptomen – studera de gamla symptomen igen, för att hitta rätt medel.

Om det felaktiga läkemedlet förändrar de ursprungliga symptomen, då pekar de nya symptomen på ett annat medel – studera de nya symptomen och hitta rätt läkemedel.

George Vithoulkas, en av världens främsta homeopater

Vill man läsa mer om George Vithoulkas kan man titta på www.vithoulkas.com

© Lotta Hägglund