Silicea

SILICEA TERRA, (sil), kisel

Silicea kännetecknas av en avsaknad av kurage och fasthet, både mentalt och fysiskt. Kisel är ett av det ämnen, som gör strået starkt för att orka bära upp axet. Tillsammans med koppar upprätthåller kisel bindvävens elasticitet.
Silicea har en relativt långsam verkan och utveckling. Symptomen är ofta mer djupgående, håller i sej längre (jmf Puls)
Problem kommer ofta pga ett dåligt näringsupptag, (jmf Calc, Lyc mfl).
Medlet har främst verkan på ben, bindväv, leder, ledkapsel, senor, ligament, hud, slemhinnor.
Var OBS på att Silicea rensar ut främmande ämnen/föremål ur kroppen, (t ex om ett djur har svalt något vasst, bör man vara försiktig med medlet), medlet öppnar täta kanaler, t ex tårkanaler.

Symptom där läkemedlet kan vara användbart:

*Mastit; är ett stort medel för mastiter, oftast inte så allvarliga akuta mastiter, oftare mastiter med långdraget förlopp med högt celltal – någon flocka ibland, sedan kommer mastiten. Flockerna är ofta små, gryniga, hårda. Trögmjölkad, efter mastit, spentramp, spenar svullnar gärna under mjölkning. Kan ha klumpar/knölar i juver, varbildning (abscess) i juver, mjölk kan vara gul, tunn, vattnig. Om man ger Sil vid höga celltal kan reaktionen bli att en mastit utvecklas, fortsätt att behandla med Sil, för att mastiten ska läka ut.

*Mastit som kommer på morgonen, ser inget vid mjölkning men hårt område efter mjölkning, ökar i omfång, inom 15-30 min hela juverdelen hårt, får inte ut någon mjölk/lite mjölk, mjölken är då gul, ömmar inte på spene/juverdel, lite feber < 40, ser inte sjuk ut. Mjölk kan bli vattnig inom en timme. Ge flera doser, mjölka ur tätt. Bör vara bra på e.m/kväll, sluta ge medel då. Kan komma både på höger/vänster sida. (På lite hispiga djur, som sänker ryggen, går undan vid beröring)

*Vid mastit med stora gula klumpar i mjölken, kan Sil ges i kombination med Sulph och Carb-v, 3 piller av varje.

*Svullna knän; om det är svullet, med ledvätska (om det är ”degigt”, inflammation, ömt, varmt ges Hepar D12 tills mognad, sedan C30 för att driva ut varet)

*Varbildningar; t ex på hasen, bildar fistelgång som öppnar sej så var kan rinna ut

*Sår; som läker sakta, bildar svallkött, driver ut främmande föremål ur kroppen, rensar ut varbildningar

*Diarré; hos kalvar, tål inte mjölk, blir sämre av att dricka mjölk, vill inte dricka mjölk

Silicea terra – kisel

Läs mer om behandlingar:

Ko med gammal spenskada, hård juverdel. Kom inte igång att äta ordentligt.
Åt lite och var allmänt slö.
Behandlades med Silicea.
Det rann då ut en hel del vätska/var ur spenen.
Kon blev radikalt bättre och blev frisk. Kom igång både att äta och och mjölka

Ur: Dokumentation av homeopati för nötkreatur, 1999 av Per Arnesson, Chris Jörgenfeldt och Lisbeth Larsson

Läs mer om behandlingar: Bonzo med dålig hov

Copyright © Homeopati för djur 2019