Ignatia amara

IGNATIA AMARA, (Ign) Ignatius-böna

Ignatia är främst ett akut sorgemedel (jmf Nat-m) som används efter separation från ungen, annat djur som försvunnit från flocken/dött. Utmärkande symptom för Ignatia är ovanligt mycket suckande och att symptom blir bättre av att kissa.

INDIKATIONER:
Ignatia drar sej ofta undan och undviker kontakt med andra men är vanligen betydligt mer alert och aktiv/rastlös/överaktiv och ”visar upp” sina känslor mer hetsigt än Nat-m.
Kramper, ryckningar eller konvulsioner, speciellt om man kan koppla det till någon typ av sorg, förlust eller separation.

Vid dessa symptom kan medlet vara användbart:
*Ko och kalv, som efter separation står och skriker hysteriskt efter varandra, ge medlet till både ko och kalv.

*Ko som inte släpper ned mjölken, annat än till kalven (finns fler användbara medel)

*Djur som har svårt att andas eller svälja utan att det är något egentligt fel.

*Djur som verkar sorgsna som suckar ovanligt mycket

*Kissar ofta, andra problem blir bättre efter att djuret kissar.

*Fysiska problem, t ex förlamningar, där det inte finns något neurologiskt fel.

*Kalv som blir sjuk när man nyss separerat den från modern.

*Överdrivna/hysteriskt beteende efter sorg, förlust eller separation.

Man kan gärna ge D/C 200 potens eller högre vid behandling, eftersom ursprunget till problemet ligger på mental nivå (sorg, förlust, separation).
Ge gärna djurets konstitutionsmedel några veckor efter Ignatia.

Gäller även andra djurslag!


Ignatia amara, läkemedlet utvinns ur bönorna

Läs om behandlingar:

Robothuligan, Katten Jippy Smaragd

© Lotta Hägglund