Carbo vegetabilis

CARBO VEGETABILIS, (carb-v), Träkol

Ett mycket viktigt medel som verkligen kan vara livräddande vid ett livshotande tillstånd, om symptomen överensstämmer. Används främst vid tillstånd där individen mer eller mindre är nära döden, eller att tillståndet leder mot död. Nyckelordet för medlet är slöhet. Den engelske veterinären och homeopaten Christopher Day kallar medlet för ”likuppväckarmedel”.

INDIKATIONER:

Kroppsdelar är kalla, cirkulationen hos djuret är kraftigt försämrad, blåfärgade slemhinnor.
Vid kollapstillstånd, svaghet och låg livskraft.
Nästan livlösa djur med svag puls och andning. Kan ha undertemp. Tänk på medlet vid tillfällen då individen ”gett upp”, när apati och likgiltighet finns med i bilden. Om tillståndet verkar förbättras av ”fläktande” luft.

Vid dessa symptom kan läkemedlet vara användbart:

*På nöt används medlet främst vid trumsjuka, då ges medlet med 5-10 min mellanrum tills gasen börjar att komma ut, djuret börjar att rapa. Se till att djuret ligger med framdelen högt och på bröstet för att underlätta andning och för att gasen ska söka sej uppåt. Om djuret kan stå, så stå i ”uppförsbacke”. Trä ett rep genom munnen för att stimulera så att djuret tuggar, rapar upp gasen då. Kombinera Carbo veg med t ex Minifom-droppar om gasbildningen är orsakad av för mycket klöver i fodret, då bildas ett skum som stoppar gasen från att komma upp. Minifomdroppar är skumbrytande. Man kan även använda sej av matolja blandad i mjölk.

*Carb-v kan användas till individer som aldrig hämtat sej efter allvarlig sjukdom

*Vid lunginflammation med markant andnöd, kall andedräkt, svag puls etc, individer som är nära kollaps.

*Vid mastit hos kor med stora gula klumpar i mjölken kan Carb-v ges i kombination med Sil och Sulph, 3 piller av varje.

*Gaskolik, där andningen är ansträngd pga gasbildning. Ge en dos var 5-10 min under tiden du väntar på veterinär. Tillståndet kan vara livshotande så vänta inte för länge. (Kolik betyder egentligen bara att djuret har ont i magen så en veterinär måste undersöka ditt djur, finns en mängd olika problem som orsakar kolik.

OBS! Hundar kan drabbas av omvriden magsäck, där hunden blir snabbt uppblåst. Detta är ett livshotande tillstånd och djuret måste omgående till veterinär!

*Till djur efter olyckshändelse, som är svårt medtagna när man finner dem. (Djuret kan även behöva t ex Aconitum om de befinner sej i ett mentalt chocktillstånd)

*Kattungar/valpar/föl/kalvar som verkar livlösa vid födseln (där är det Laurocerasus som är förstamedel, men om man inte har det hemma kan man försöka med Carbo veg)

Kontakta gärna diplomerad djurhomeopat vid råd eller vid frågor. Rådfråga även veterinär om tillståndet är allvarligt eller symptom kvarstår!

Carbo vegetabilis, träkol

Fall

En kalv hittas liggande i ladugården med svansen rakt ut. Den har undertemperatur och diarré. Buken ser uppsvälld och kalven andas ansträngt. Kalven får Carb-v och snart släpper den ut en mängd gaser och börjar andas normalt.

©Helen Anebo

En ung kviga låg en dag i trumsjuka ute i hagen. Hon hade låg temp och var frusen. Kvigan fick åka hem i skopan på en lastmaskin. Veterinären gav mjölk, matolja och halm. Efter att ha fått Carb-v, 3 doser på 30 minuter, blev hon bättre men all gas kom inte ut, så veterinären stack ett hål i buken med en nål och resten kom ut.

©Helen Anebo

En kviga hade 36.7 graders kroppstemperatur och låg och krystade. Avföringen som kom ut var mycket hård blandad med slemproppar. Man misstänkte tarmvred. Kvigan fick Carb-v två gånger och mycket avföring kom ut. Dagen efter hade tempen höjts till 38,7 och kiss och bajs var ok.

©Helen Anebo

Vi fick ett lamm för några veckor sedan, som tre dagar efter födseln låg och såg hängig ut. När jag lyfte upp den stod den och krummade med ryggen. Det fanns lite lös avföring runt analen med små bubblor i.
Den fick carb-v D30 x 1 dos x 2 ggr med en timmes mellanrum och piggnade snabbt till.

©Helen Anebo

Läs om fler behandlingar:

Ko utan hopp

© Lotta Hägglund