Homeopatiska symptom

Homeopatiska läkemedel påverkar varje individ fullständigt så att varje läkemedel kan sägas ha en ”personlighet”. Dessa egenskaper hos ett läkemedel kallas symptom, även om termen tillämpas mycket bredare än i konventionell medicin, lönar det sig att förstå hur begreppet ”symptom” används inom homeopati.

Ett symptom inom homeopati kan vara allt från en tendens till att vara pratsam, till en smak för fisk eller en skräck för frisk luft. Så det är mer en individuell egenskap, än ett symptom, men vi kallar dem symptom.

Det finns ungefär 5000 läkemedel, med utprovade symptom. Alla är dock inte fullständigt utprovade, så man vet alla symptom.

Inom homeopatin är MIND symptomen alltid de viktigaste, som t ex ångest, sorg, rädsla för insekter, svårt att tåla en tillsägelse, pratsamhet och så vidare, är alla MIND-symptom. Observera att symptomen inte nödvändigtvis är sjukdomsrelaterade – många är helt enkelt förknippade med läkemedlets ”personlighet”.

De ”allmänna” symptomen, GENERALS, är också mycket viktiga, och de handlar om hela individen snarare än någon del av individen. T ex försämras av kyla; bättre av frisk luft; blöder lätt; motion förbättrar eller kraftigt sug efter salt.

”Särskilda” symtom, är de som är ovanliga för individen. De är sådana som inte passar den homeopatiska läkemedelsbilden av individen. T ex att någon som vanligtvis är utåtriktad blir inåtvänd och drar sig undan eller någon som aldrig blir kall klagar på att känna sig frusen. Dessa ”särskilda” symptom, indikerar ofta på sjukdom och hjälper ibland till att indikera ett specifikt läkemedel.

Genom att känna till den normala personligheten med hjälp av matchande läkemedel kan du sålunda lättare se specifika symptom hos individen. Det kan vara en fingervisning om att något är fel, och också en fingervisning till att hitta det rätta läkemedlet.

© Lotta Hägglund