Bach Räddningsdroppar

Rescue Remedy från Dr Bach, är nog en av det mest kända naturläkemedlen. Räddningsdropparna består av 5 olika blomstermedel, av en serie på 38 blomessenser, som utforskades av en Dr Edward Bach, England, verksam i början av 1900-talet.

Dr Bach forskade och gjorde studier om vacciner i sitt labb, men var inte riktigt tillfreds med att läkare inte såg helheten hos sina patienter. När han så började arbeta på Royal London Homoeopathic Hospital insåg han att det fanns paralleller mellan vaccin och homeopatiska principer. Han anpassade sitt arbete om vacciner och producerade sedermera sju homeopatiska nosoder. Detta gjorde honom känd i de homeopatiska kretsarna som gav honom smeknamnet ”den andra Hahnemann”. Han började utveckla sina blomsteressenser i början av 30-talet.

1936 hade han funnit de 38 blomstermedlen, med 38 olika sinnesstämningar, och han såg sitt arbete som avslutat. Han avled senare under samma år. Hans önskan vara att människor skulle kunna dra nytta av hans arbete och hela sig själva, i hemmet. Vid Bach-centret har man tagit fasta på detta och man kan bl a ladda ned hans bok om blomessenserna, på svenska. https://www.bachcentre.com/centre/download/index.htm

Rescue Remedy

Dr Bach satte ihop dessa 5 blomstermedel, med akuta situationer och kriser i åtanke, till tillfällen då det inte finns tid att fundera över vilket enskilt blomstermedel man ska använda. Räddningsdropparna har ett brett användningsområde – allt från nervositet inför stressande situationer till efterdyningar av en skrämmande upplevelse.

Rescue Remedy består i själva verket av fem olika blomstermedel:

Syftet med Rescue Remedy är att den finns till hands när man bäst behöver det. Känner man att man måste använda det varje dag, är det bättre att söka efter ett individuellt blomstermedel.

Besök https://www.bachcentre.com/ för mer info.

© Lotta Hägglund