Hepar sulph

HEPAR SULPHURIS, (Hep), Kalciumsulfat, tillverkat av ostronskal och svavelblomma (finpulveriserat rent svavel)

Förnämligt medel vid inkapslade varhärdar, varbildningar som luktar surt, som gammal ost, unken lukt samt att individen är oftast mycket smärtkänslig på området som är infekterat. Kallat för homeopatins antibiotika.


INDIKATIONER

Inkapslade varhärdar, medlet hjälper till att mogna en varbildning, trycker ut var samt rensar ur en varbildning.
Varbildningen luktar ofta unket, instängt, surt, som gammal ost.
Varet är grötliknande, kan vara blodblandad var.
Sår är rödaktiga runt sårkanten och har svårt för att läka
Djuret är ofta väldigt smärtkänslig. Kan även vara mycket irriterad mentalt.


Vid dessa symptom kan läkemedlet vara användbart:

*Kan användas vid mastiter med varbildning, som ser ut som gröt, smärtkänslig och sparkar. Kan även vara blodblandad var.

*Även vid ett flertal andra varbildningar, kindböld, varbildning runt leder med svullnad och ömhet (jmf Sil), klövspaltsinflammation (kan ev kombineras med Pyrog eller med Hyper), spraya även med kopparsulfatlösning, virkon s eller liknande. En klar förbättring ska ses inom någon dag. Var OBS på att klövspalt snabbt kan bli allvarligt och sprida sej uppåt till klövben.
Medlet ges vanligen i låg potens, D12 – D30, upp till C9, framkallar då en tömning av var. Ges medlet i högre potens kan ev varbildningen absorberas, men var obs på att ett utlopp kan gå till juvret, dvs ev bakterier kan hamna i mjölken.

*Ge Hepar, rengör sår och håll det rent, försök att skölja ur bölder med väteperoxid-lösning.

*Öroninflammation, med smärta, ev utsöndring. Försök rengöra örat också. Om Hepar ej fungerar på någon dag, eller om allmäntillståndet är påverkat, kontakta veterinär.

*Hov/klövböld etc (se dosering ovan). Man kan gärna hjälpa till och verka upp en bit mot bölden, om det är möjligt.

*Vid varbildningar runt leder med svullnad och ömhet. Vid misstanke om infektion/inflammation i en led bör veterinär snarast rådfrågas eftersom en led kan bli allvarligt skadad om ej AB-behandling sätts in.

*Rotspetsabscess.

Kontakta gärna diplomerad djurhomeopat vid råd eller vid frågor. Rådfråga även veterinär om tillståndet är allvarligt eller symptom kvarstår!

Ostronskal


Fall:

En lantbrukare hade en kalv, som fått en bula under ögat som var stor som en tennisboll. Bulan var hård som sten. Veterinären diagnostiserade bulan som benaktinos och ville slakta kalven. Den skulle utveckla fler knölar och inte kunna räddas. Lantbrukaren gav istället kalven Hepar och två dagar senare hade bulan flyttat sig neråt och satt nu på halsen. Kalven fick en dos till och dagen efter var bulan borta.

©Helen Anebo

Läs om fler behandlingar:

Olivia, Häst med hovböld

© Lotta Hägglund