Fluoricum acidum

Fluoricum acidum (Fl-ac) Fluorvätesyra, även kallat Acidium fluoricum

Medlet har främst påverkan på benvävnad, i käkar och ansikte. Fistelbildning och bensår. Kan fungera vid fång. Höga celltal. Är komplementärt med Silicea och fungerar ev. bäst på Silicea- eller Calc carb individer.

Det tar lång tid för detta medel att utveckla symptom, men det är djupverkande. Vid en prövning ger medlet sår och skador på djupare benvävnad.
Fluoricum acidum är det enda medlet som finns i Repertoriet under ”kronisk mastit”. Ibland kan läkemedlet finnas under namnet Acidum fluoricum

• Om man botat t ex en akut mastit med Sil men inte får bort ett högt celltal efteråt.

• Kan användas vid höga celltal om man inte kan finna konstitutionen. Sänker cellhalten en bit, men botar inte alltid.

• Fungerar även bra på lindriga mastiter med enstaka flockor.

• Kronisk mastit och höga celltal, utan att det finns några andra symptom.

• Sprickor på spenarna.

• Kan provas om djuret inte har så stark vitalkraft.

• Värre av värme.

• Har bråttom, allt skall ske fort.

Utdrag ur: Materia Medica for husedyr av Jon Holden:
Dette midlet ger sår og skader på dypere lokalisert vev.
Midlet er det endeste i Repertoriet som er oppföt under kronisk mastit
Det er virksomt ved betennelser i klauvroten der betennelsen forer til destruksjon av klauv og bein.
Kan også brukes ved betennelse i nyrene, saerlig på eldre dyr der en ser mörk urin
Dyren föler seg veldig varm og blir verre av varme.
Bedre av kalde bad og av rask bevegelse

Intervju med Karl-Erik Tibblin (av Lisbet Larsson)

Djurskötare Karl-Erik Tibblin (som arbetade på Blombergs Säteri vid intervjun)
har en mycket gedigen erfarenhet av kor och stora kunskaper om homeopati.
Hur man behandlar höga celltal hos kor är en alltid lika aktuell och svår fråga!
Men här delar han med sej av sina erfarenheter:

-Först måste man komma ihåg att höga celltal i 90% av fallen beror på någon yttre orsak. Det kan bero på mjölkningsanläggningen, mjölkningstekniken, ensilagekvaliteten, ströet och dess kvalitet och mycket annat!
Mot detta hjälper inga piller i världen, utan dessa orsaker måste först åtgärdas.
När alla tänkbara faktorer som kan påverka högt celltal är eliminerade och kon ändå står med höga celltal, då behandlar Karl-Erik med homeopati.

Han har försökt med många medel och kombinationer, bl a Phytolacca i olika potenser, utan några bra resultat.

Det som fungerar bäst, enligt Karl-Eriks erfarenhet, är en kombination av kons konstitutionsmedel och Fluoricum Acidum.

Karl-Erik ger medlen växelvis, Fl-ac på morgonen och konstitutionsmedlet på kvällen, under en veckas tid. Båda medlen ges i D30 potens.

Karl-Erik tycker att denna kombination fungerar bättre än att enbart använda Fl-ac eller kons konstitutionsmedel.

Karl-Erik Tibblin intervjuades av Lisbet Larsson 2002

Fluorit är råmaterialet vid tillverkning av Fluor acid, fluorvätesyra

© Lotta Hägglund