Lycopodium

LYCOPODIUM CLAVATUM, (Lyc), växten Mattlummer

Lycopodium-individens kännetecken på det mentala planet är feghet, har en känslighet både mentalt och fysiskt. Medlet har många likheter med Calc och Sil, är även komplementärt med de båda. Skillnaden ligger i att Calc och Sil har problem orsakade av bristande upptagningsförmåga, medan Lyc har problem orsakade av dålig matsmältningsfunktion. Lycopodium ett stort medel för störningar i matsmältningsapparaten, främst leverproblem.

Symptom där läkemedlet kan vara användbart:

*Diarré; vid foderändringar eller andra störningar. Mycket gaser och ljud, uppblåsta.

*Trumsjuka; mycket gaser, ljud i buken, får ej ut gasen, har lätt för att bilda gaser (jmf Carb-v som är förstahandsmedlet vid trumsjuka)

*Acetonemi; drabbas lätt av störningar, äter dåligt, medlet har leverpåverkan (jmf Nux-v), till individer som inte har samma ”pondus” som Nux-v, lite lugnare etc, stämmer mer mentalt. Vid avmagring och foderleda om helheten stämmer.

*Mastit; högersidig, eller går från höger till vänster sida (men kan om symptom överensstämmer komma på vänster sida), höga celltal om djuret uppvisar mental bild, tjock/tunn mjölk, vattnig, gul, med flocker som trasor, som äggröra, även vanliga flocker är vanligt, juverdelen blir successivt svullen/hård.

*Luftvägsproblem; snabba rörelser med näsborrarna vid problem, torr hosta hos magra kalvar (jmf Sulph)

*Hypocalcemi, pares; om individen inte svarar på Rhus-t, försök med Lyc (jmf Calc, Phos)

Lycopodium clavatum – mattlummer

Läs mer om behandlingar:

Brassa, mastit och höga celltal, Bryn – förmodad pares, Bamse, 13 år, en typisk Lycopodium katt, Hunden Virus, Arabsto med flera problem, Två ungkor, släpper inte mjölken, Chero en humörhäst med huvudskakningar

Copyright © Homeopati för djur 2019