Piller eller flytande?

Det händer att man får frågan om det är någon skillnad mellan piller, tabletter eller flytande homeopatiskt läkemedel. Det korta svaret är nej, det är ingen skillnad – alla varianter fungerar, det viktigaste är att välja rätt läkemedel, då lika botar lika.

Homeopatika finns i en mängd olika former.

Piller eller droppar, är vanligast. Tabletter, pulver, spray eller salvor används också, till och med en luktdos fungerar!

Piller (globuler) är tillverkade av sakros eller laktos smakar därför lite sött. Droppar eller vattenlösning är så gott som smaklöst, vilket kan ha sina fördelar.

För det första kan man förändra potensen en aning, med ett flytande läkemedel, genom skakning – sk. plusdos. Det kan man ej göra om man tar ”torra” piller/tabletter/pulver – där är potensen alltid densamma.

Genom att förändra potensen vid varje dos, verkar varje dos aningen ”djupare” än den förra, vilket ger mindre risk för förstförsämring.

Detta betyder också att man kan ge läkemedlet lite oftare, trigga igång kroppen att reagera, på ett sätt man inte kan med ”fasta” doser. Resultatet blir att reaktionen på läkemedlet kommer snabbare. Man kan ”speeda” upp en reaktion, där förbättring sker långsamt.

Ett fåtal individer är superkänsliga och reagerar med försämring när man repeterar en pillerdos, oavsett om förbättringen avstannat eller ej. Denna försämring är visserligen helt ofarlig och tillfällig – men ändå onödig, med en plusdos kan detta undvikas.

Personligen använder jag piller som jag löser upp i vatten, och innan nästföljande dos ska lösningen skakas/kraftigt röras om.

© Lotta Hägglund