Olycksfall

av homeopat Michael Westerberg, ur HFD 2004/3

Vid alla typer av olyckor och chocktillstånd är Aconitum eller Arnica det första man bör ge. Valet görs med ledning av hur personen reagerar på det som hänt. Arnica passar när personen avvisar all hjälp och säger att allt är bra. Om personen reagerar med panik och rädsla direkt så passar Aconitum bättre.Stötar och slag kan leda till en rad olika tillstånd av mer eller mindre allvarlig karaktär. Blåmärken uppstår när ett fall eller ett slag orsakar blödning i vävnaderna under huden. De bleknar bort så småningom och skiftar under tiden färg. Först rött, sedan blått, grönt, brunt och slutligen gult. Där huden ligger tätt emot skelettet, t ex huvudet och skenbenet, brukar det bli en kraftig svullnad. Med avkylning under 10 minuter med en tygbit doppat i kallt vatten kan man minska svullnaden och smärtan. Man kan med fördel badda med en Arnicalösning eller stryka på Arnicakräm.

Ett olycksfall kan också leda till att man får skador på muskler och leder. En led eller muskel kan råka vridas eller böjas mer än normalt och muskeln kan bli översträckt. Ofta blir det en kombination och symtomen är vanligtvis smärta, rodnad, svullnad och stelhet. Ett exempel på ordination kan vara Arnica som det första medlet som följs av Bryonia om det svullnar upp och leden smärtar våldsamt vid rörelse. Rhus tox kan komma i tredje stadiet när det är stelt och gör ont.

ARNICA D30 – Ge Arnica så snabbt som möjligt för att förebygga chock, lindra smärta, stoppa blödning och förhindra infektion. Verkningsområdet är så brett att det kan passa till det mesta. Orsaken kan vara ett fall eller överansträngning med blåmärke, svullnad, muskelsträckning och vrickning. Uttalad ömhet och sönderslagenhetskänsla. Blir sämre av kyla och tycker inte om beröring och tryck.Dosering: 3 piller tas direkt under tungan och kan upprepas var 15:e minut under de första timmarna. Sedan tas 3 piller upplösta i lite vatten 3 gånger dagligen i några dagar om inget annat medel passar bättre.

ACONITUM D30 – Som första medel då personen är rastlös, rädd och panikslagen efter en olycka.Dosering: 3 piller tas direkt under tungan och kan upprepas var 15:e minut under de första timmarna.

BRYONIA D30 – Kan passa vid all slags värk när man tydligt kan märka en försämring av rörelse med förbättring i viloläge. Man mår allmänt sämre i varma rum.

RHUS TOX D30 – Sträckningar, vrickningar, ont i leder och muskler. Passar bra efter överansträngning med stelhet som blir värre efter vila och när det tar ett tag att komma igång. Värme och varma bad lindrar.

LEDUM D30 – Den skadade delen känns kall vid beröring men det känns samtidigt bättre med kalla omslag. Allmän frusenhet men blir sämre av värme. Blåmärken som skiftar i lila.

RUTA D30 – Passar bäst vid skada där benet ligger nära huden, t ex hakan, under ögat, skallen och knäskålen. Vrickning av handled eller fotled. Känns mer förlamat än stelt.

SYMPHYTUM D6 – Om benet är brutet så kan detta medel påskynda och underlätta läkningsprocessen. Verkar så snabbt att benet måste vara tillrättalagt av läkare innan man tar medlet. Dosering: 5 piller under tungan, 3 gånger dagligen under två veckor.

Generell dosering om inget annat anges: 5 piller 3 gånger dagligen i några dagar, eller vid behov.

Ovanstående artikel är publicerad med Michael Westerbergs godkännande.