BBU – Bell + Bry + Urt-u

Klassisk homeopati bygger på att man ska använda sej av ett medel i taget, som uppvisar liknande symptom som individen, lika botar lika. Men, emellanåt hittar man inte det rätta medlet, eller man har inte tid nog att hitta det rätta medlet. Eller så måste man behandla en hel flock, där 1-3 medel verkar vara lika tänkbara.

Då kan man ta till sk. komplexmedel, (flera medel i ett och samma piller), alternativt att man använder flera medel i en blandning, som vart och ett är indikerat. Man ska vara medveten om att man då inte kan veta vilket medel det är som är ”rätt” medel.

Hittade detta tips på en sida: http://www.vethomopath.com/indcattle.htm

Vid akut mastit sägs denna mix fungera med gott resultat:

Belladonna D/C200 + Bryonia D/C30 + Urtica urens D/C30 = BBU

Indikationer vid akut mastit:

Belladonna: Hög temp, rodnad, smärta, svullnad och nedsatt funktion

Bryonia: Mastit med hårt, tungt och ömmande juver

Urtica urens: Ökar mjölkproduktionen, om den av någon orsak är för liten

Dosering: Blanda 3 piller av varje i en 20 ml spruta. Dra in vatten och låt pillren lösa upp. Ge sedan 5 ml /dos. Skaka sprutans innehåll kraftigt, 20 ggr mellan varje dos (sk. +dos)

Jag har dock ingen erfarenhet av verkan vid akut mastit. Läs mer om BBU under TILLSTÅND/DIAGNOS – Mastitens 3 stadier.

© Lotta Hägglund