Kan homeopati bota aggressiva hundar?

Artikel från tidningen HFD 2006/1 av djurhomeopat Ulla Adamsson

Ulla blev diplomerad djurhomeopat 2005. Som projektarbete under utbildningen på Arcanum gjorde hon ett arbete om homeopati och aggressiva hundar som i ”nerbantad” form publiceras här. Vill du ta del av hela arbetet så kan Ulla kontaktas via: ullabos59@gmail.com

Bakgrund

Jag har jobbat som A-instruktör på Svenska brukshundsklubben i 20 år och haft själv lika länge så jag har sett många aggressiva hundar och hur de blivit behandlade. De flesta aggressiva hundar, som inte har en matte/husse som är lyhörd och villig att lägga ned ett stort arbete, eller hittar någon som kan hjälpa dem, blir avlivade. Det är något som jag tycker är fruktansvärt orättvist, eftersom det i de flesta fall beror på att hundägaren gjort fel med hunden från början, eller att något annat har hänt, som fått hunden att reagera med aggressivitet. Det är väldigt få hundar som föds aggressiva och då har det sin förklaring i att de är fysiskt eller psykiskt sjuka.

Under min utbildning till djurhomeopat, så insåg jag att homeopati är väldigt bra när det gäller förändringar i sinnet. Tanken uppstod att homeopatin kan hjälpa aggressiva hundar till ett normalt liv. Eller åtminstone göra så att hunden blir ”talbar”, så att träningsmetoder som ledarskap och rätt fostran kan få hunden att fungera normalt igen.

För att veta hur man ska bota aggressivitet, måste man först vara på det klara med vad aggressivitet är och när det är normalt för en hund att vara aggressiv och inte. Det är alltså viktigt att kunna avläsa hundens språk och veta vilka instinkter hunden använder i olika situationer.

Syfte och frågeställning

Syftet med detta arbete var att ta reda på om homeopatiska medel kan ha en sådan läkande förmåga att det kan förhindra att hundar avlivas på grund av aggressivitet. Frågeställningen var om det går att bota aggressiva hundar med homeopati.

ORSAKER TILL AGGRESSIVITET

Aggressivitet är en viktig motivationsfaktor för hunden. Stora delar av dess beteende är konflikter mellan aggressivitet och till exempel rädsla, som också är en viktig motiviationsfaktor. Den kan också visa under- eller överlägsenhet för att använda aggressivitet på rätt sätt (1). Hunddjur riktar bara aggressiva handlingar mot artfränder, och de ser oss människor som artfränder, vilket för det mesta är till fördel för oss. Det är först när vi människor behandlar hundar illa, av till exempel oförstånd eller elakhet, som det blir ett problem. En hund som jagar ikapp en hare och dödar den, är inte arg, lika lite som en jägare som skjuter en älg är arg, utan drivs av sin jaktinstinkt. Hunden viftar på svansen när den lagt ned sitt byte och jägaren känner glädje och stolthet (2). Det finns olika orsaker till aggressivitet, till exempel fel sorts stress.

Rädsla

Aggressivitet och rädsla ligger nära varandra. Om hunden blir trängd och inte kan fly eller blir skrämd, går rädslan över i aggressivitet. Hunden kompenserar rädslan med att bli aggressiv (3).

Stress

Alla starka stressituationer gör att individen är helt inriktad på flykt eller kamp. Det är ingen idé att försöka tla en starkt stressad individ till rätta. Tankeverksamhet, inlärningsförmåga och andra nyanserade känslor blir blockerade. Nedan följer exempel på starka stressituationer:

För mycket pinn- och bollkastning:

Hunden springer efter pinnen i full fart, lämnar den till en människa som kastar iväg den, hunden springer i full fart efter pinnen igen och så håller det på. Detta stressar hunden väldigt eftersom den använder sitt jaktbeteende och accelererar från 0 till full fart, om och om igen (3).

För mycket ensamhet:

Hunden är ett flockdjur och den är inte skapad för ensamhet. Är hunden ensam mer än 4-6 timmar per dag, kan det bli en stressfaktor (3).

Hetslekar:

Om man busar mycket med hunden och hunden får bita en i armarna och man brottas och knuffas, så hetsar hunden upp sig och använder sitt jaktbeteende. När människan tröttnar och hunden blir tillsagd att sluta bråka, är det en stressfaktor eftersom det är inkonsekvent (3).

För mycket eller för lite motion:

Får hunden för mycket motion kan hunden bli överenergisk och då krävs mer och mer för att hunden ska bli nöjd, och stressen ökar. Får den för lite motion så ökar stressen för att hunden inte kan få utlopp för sin inneboende styrka och energi (3).

För mycket eller för lite dressyr:

För mycket dressyr med tvångsmetoder, kan leda till stress. För mycket frihet kan leda till stress då hundar vill ha fasta regler att följa (3).

Inkonsekvens:

Om man inte har fasta regler för hunden, till exempel om den får ligga i sängen eller inte, kan hunden bli stressad och nervös. Hundar behöver klara regler, som säger samma sak varje gång, annars kommer hunden i konflikt och det gör den stressad (3).

Bristande kunskap om hundens beteende:

Hunden utsätts för felbehandling genom att man tolkar hundens språk på fel sätt. Till exempel en hund som kommer krypande mot en då man kommer hem, skäms inte. Hundar kan inte skämmas. Utan det den gör är att den visar underkastelse och istället för att man visar hunden att det är ok, säger man felaktigt att den måste ju ha gjort något fuffens, för att den skäms. Och så straffar man hunden för att den visar underkastelse. Detta skapar stor frustration hos hunden och den blir stressad (3).

Sexualdrift:

Hanhundar blir lätt aggressiva runt löptikar på grund av att testosteronproduktionen ökar. En del tikar blir lättirriterade runt löpet (3).

Smärta/Sjukdom:

Det behöver inte vara stor smärta eller livshotande sjukdom för att en hund ska bli retlig. Det kan räcka med en intensiv klåda eller hål i en tand. Hunden kan ju inte tala om att det är något fel på den och förstår helt enkelt inte att den är sjuk. Så ett av symtomen på smärta är förändringar i humöret. Den kan attackera sin familj i tron att det är de som är orsaken till att det gör ont om de står bredvid hunden då den känner smärtan (3).

Försvar:

Hunden försvarar saker, artfränder, revir och annat som är viktigt för den. Men om inkräktaren inte backar eller viker undan går hunden till attack (4). En hund som är bunden utanför en affär kan inte komma undan, och om den känner sig hotad i det läget, kan den gå till attack (3).

Erfarenheter:

Om hunden blivit skrämd av något när den var liten (ex barn, stor hund), så kan den bli aggressiv mot just detta när den blir stor. Hundar som blivit skrämda har en högre försvarsberedskap. De förväntar sig det värsta hela tiden och detta är stresshöjande. Har den dessutom en bristfällig ledare vet den ju att den måste försvara sig själv. Om hunden har en stressfull och kaotisk hemmiljö, blir hunden stressad och försvarsberedd.

Rang:

I en hundflock finns det en väldigt stark hierarki. Eftersom hunden betraktar oss människor som flockmedlemmar är det viktigt att vi är ledare och hunden är lägst i rang. Om hunden är flockledare eller får chansen att klättra på rangstegen så tar hunden vad den har (tänder) för att få ”sin” flock att lyda hans regler. Om hunden har lyckats att bli ledare över hela familjen visar den det oftast genom att vara aggressiv och olydig mot familjen. Den kan vara snäll och vänlig mot främlingar, ända tills någon främling försöker dominera hunden – då svarar hunden med aggressivitet (3).

”Varje vuxen varg eller hund har en ständigt närvarande tendens att bredda sin sociala frihet på andra flockmedlemmars bekostnad” skriver Lars Fält i sin bok Förstå din hund (5).

Konkurrens:

Hanar konkurrerar om tikar. Hundar konkurrerar om pinnar, bollar, mat, revir och dylikt. Konkurrens yttrar sig i en ökad beredskap som lätt kan gå över i aggressivitet (3).

Ledarskap:

En ledare är en individ som är snäll, vänlig, bestämd, initiativrik, konsekvent, rolig, dominant, självsäker och orädd. Bristande ledarskap kan leda till att hunden går till attack eller flyr (5).

Kommunikationsproblem:

Hunden kommunicerar med hjälp av öron, ögon, panna, mun, svanshållning, lukt, kroppshållning och läten. När människan har avlat fram de olika raserna så har de inte tänkt på att hår i ansiktet försvårar att se ögon, öron och minspel. Dessa signaler är väldigt viktiga i hundspråket, vilket gör att helt svarta hundar och kuperade svansar ställer till problem för signalspelet. Detta kan leda till aggressivitet.

Vaccinationer:

Vaccinationer är inte ofarliga. Vaccinationer stör hälsa och immunsystem. Kan ge kroniska sjukdomar som hypothyriodism, kronisk fradga, öroninfektioner, immunrelaterade sjukdomar och förvärrande av dem, ledproblem, beteendestörningar, hudsjukdomar, allergi, epilepsi, matsmältningsproblem, anfall, letargi, kollaps och chock (10). ”Det verkar som om vaccinationer har en förmåga att blockera vägen för konstitutionsmedel och måste undanröjas innan botande kan ske” skriver Dr Richard Pitcairn (11) ((Veterinär homeopat, reds anm))

Vaccinationer kan generellt ge olika beteendestörningar. Och homeopati kan bota dem (12).

Att ge nosoder i förebyggande syfte istället för att vaccination, är inte bättre än att vaccinera (13).

Att ge en fullt frisk hund nosoden på rabies är onödigt eftersom en homeopatiskt fullt frisk hund kan motstå rabies ändå (14).

HOMEOPATISKA LÄKEMEDEL SOM ÄR RELEVANTA VID AGGRESSIVITET

Rädsla: Aconitum napellus, Argentum nitricum, Phosphorus, Stramonium, Hydrophorinum (6). Anacardium, Gelsemium (7). Natrium muraticum, Bryonia, Cocculus, Sanicula, Hyoscyamus, Natrium carbonicum, Rhododendron, Theridion (8). Borax, Pulsatilla, Lycopodium, Apis mellifica, Kali phosphoricum, Opium (9).

Sorg: Ignatia (7). Natrium muraticum, Phosphoric acid (8).

Chock: Aconitum napellus, Staphysagria, Stramonium (7). Arnica montana, Camphora, Carbo vegetabilis, Opium (6). Arnica montana, Natrium muraticum, Veratrum album (8).

Smärta/Skada/Sjukdom: Arnica montana (8). Crotalus horridus, Hypericum perfoliatum, Calendula officinalis, Ledum palustre, Bellis perennis, Symphytum (6). Hepar Sulphur, Silicea, Staphysagria, Urtica urens, Apis mellifica, Echinacea, Tarentula cubensis (7). Fluoricum acidum (9).

Sexuell rivalitet: Platinum, Lachesis (9).

Stress: Argentum nitricum, Coffea, Gelsemium (9).

Oro/Nervositet: Argentum nitricum, Gelsemium, Lycopodium (8). Arsenicum album, Nux vomica, Pulsatilla (7). Belladonna, Calcium carbonicum, Causticum (9)

Svartsjuka/Misstänksamhet: Anacardium, Hyoscyamus, Lachesis (7).

Vaccinering: Lachesis, Pulsatilla, Silicea, Sulphur (8), Thuja (8) (11).

Aggressivitet & Ilska utan orsak: Belladonna, Lycopodium, Nux vomica (8).

METOD, URVAL och TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Sökning gjordes på Internet genom Google´s efter kombinerade veterinärer och djurhomeopater. Träffarna i USA, England, Tyskland och Sverige utgjorde 53 stycken, vilka fick förfrågan om fallbeskrivning. Mail skickades till de 53 utvalda med frågan: ”Har du haft några fall med aggressivitet på hund som botats med homeopati”? ”Kan jag i så fall få läsa fallen”? Det var 50 som svarade på mailet. Av dessa 50 var det 30 som hade möjlighet att svara på minst en av frågorna. Det var 20 som tillsammans skickade 30 fall och 6 som skickade sina erfarenheter av aggressivitet hos hundar som behandlats med homeopati, 4 som skickade 6 artiklar i ämnet. Av de som svarade var 17 veterinärer/homeopater från USA, 10 veterinärer/homeopater från England, 2 djurhomeopater från Sverige och 1 djurhomeopat från Norge.

I artikeln Post-Vaccinal Behavioural Problems av Tinus Smits, MD i Nederländerna (12), finns 30 fall av beteendestörningar hos barn beskrivna. Jag har valt att ta med denna artikel då djur och barn är väldigt lika.

Avsikten med frågorna var att se om det fanns dokumenterade fall av aggressivitet på hund, som botats med homeopati. De 30 fallen, 6 erfarenheterna och de 6 artiklarna lästes och analyserades efter orsak till aggressiviteten, val av läkemedel och resultat.

RESULTAT

Av de 30 fallen var det 12 som orsakades av rabiesvaccination, 5 var orsakade av valpsjukevaccination, 7 av misshandel, 3 av skador, 1 av hormonspruta och i 2 fall var orsaken okänd.

De var uppdelade per land på detta sätt: från USA var 7 orsakade av rabiesvaccin, 3 av valpsjukevaccin, 5 av misshandel och 3 av skador. Från Sverige var orsakerna 1 av hormonspruta, 2 misshandel och 2 okända. Från England var 5 orsakade av rabiesvaccin och 2 orsakade av valpsjukevaccin.

Rabiesvaccination: I de 12 fallen orsakade av rabiesvaccination användes som första medel Lyssin eller Thuja, vilket fullständigt botade 2 stycken. Och på 10 stycken medförde medlen en klar förbättring men inte ett fullständigt botande. Då behandlades de 10 hundarna på totaliteten av symtom konstitutionellt, enligt följande: två med Phosphorus, en med Sulphur, en med Lycopodium, en med Pulsatilla, två med Gelsemium och en med Causticum.

Valpsjukevaccin: I de 5 fallen orsakade med valpsjukevaccin behandlades alla kostitutionellt enligt följande: tre med Thuja, en med Pulsatilla och en med Lachesis.

Misshandel: I de 7 fallen orsakade av misshandel behandlades alla 7 konstitutionellt enligt följande: tre med Lycopodium, en med Hypericum och tre med Lachesis.

Skada: De 3 fallen orsakade av skada behandlades alla med Arnica montana.

Hormonspruta: Fallet med aggressivitet efter hormonspruta behandlades konstitutionellt med Lycopodium.

Okänd orsak: De 2 fallen där orsaken var okänd behandlades båda med Arnica montana.

ERFARENHETER

Alla de från USA och England som skickade fall, allmänna tankar och artiklar om aggressivitet, varnade för vaccinationer i allmänhet och rabiesvaccin i synnerhet. Alla skrev att det var ytterst viktigt att fråga efter vaccinationsintyg på hunden så man kunde se vad hunden fått för vaccin och när. De skrev också att att ofta blir det en liten till stor reaktion på hunden vid vaccinationstillfället. Reaktioner kan vara allt från ingen synlig reaktion till lätt klåda eller kraftig klåda, håravfall, feber och anafylaktisk chock med andnöd. Den från Norge och en drån USA som skickade sina erfarenheter av aggressivitet påtalade att de haft framgång med homeopati tillsammans med ledarskapsövningar och andra träningsmetoder.

Alla skrev att det är totaliteten på symtom som avgör medlet, men att man kan använda till exempel Thuja som akutmedel mot vaccinationer – även om vaccinationerna är gjorda för länge sedan.

Alla fallen utom två kunde påvisa en orsak till aggressiviteten. Alla hundar i fallen blev friska.

DISKUSSION

Det har varit riktigt intressant att läsa alla fallbeskrivningar samt veterinärernas och homeopaternas tankar samt artiklarna från Internet, och att se skillnaden mellan Sverige, USA och England.

Det som är intressant är att trots att alla hundfallen har behandlats med totaliteten av symtom, hör ändå medlen som valts hemma under rubriken ”Homeopatiska medel som är relevanta vid aggressivitet”. Det får mig att tänka på hur viktigt det är att se helheten och att verkligen ta reda på vad som hänt, att hitta orsaken till aggressiviteten och att inte ge sig förrän man har en klar bild av vad som hänt.

Intressant är också att så många fall handlade om vaccinationer. Homeopater har länge vetat att vaccinationer kan ställa till med mycket bekymmer, vilket verkligen fick belägg i artiklarna från Internet. En artikel som handlade om barn som fått beteendeförändringar efter vaccinationer, var ytterst intressant. Djur och barn är ju väldigt lika. Även om inte alla barnen reagerade med aggressivitet så reagerade de till exempel med att gråta mycket mera, rastlöshet, tillbakadragna, hysteriska, lättstörda och så vidare. Mycket av detta kan inte våra hundar visa, de visar det med aggressivitet istället, eftersom det är det närmaste en hund kan komma för att visa att de inte mår bra.

Barnen fick också väldigt många fysiska besvär efter vaccinationer så som eksem, trötthet, sömnlöshet, öronproblem och diarré. Detta är ju också tänkvärt med våra hundar som kommer med eksem, öronproblem och så vidare, som ingen veterinär kan bota. Det kan ju vara reaktioner på vaccin.

Det här med nosoder verkar vara ett omstritt ämne bland homeopater. Men för mig verkar det logiskt att det inte kan vara bättre att använda nosoder i förebyggande syfte än vad det är att använda vaccin. Däremot tror jag att nosoder kan vara användbara när djuret redan blivit smittat.

Jag tror också att många hundar utvecklar aggressivitet när de är små på grund av oförstånd från oss människor i uppfostran. Och att många hundar blir missförstådda, på grund av att vi människor inte bemödar oss med att lära oss vad hunden ”säger”. Vi förväntar oss att hundar ska lära sig vårt språk och lyda blint. Men ett djur är ingen robot. Det är en levande varelse med tankar, känslor och egen vilja, precis som vi. Eftersom hunden inte kan välja husse/matte, så är det vår skyldighet att se till att hunden får utlopp för det den, av oss människor, är avlad till.

SLUTSATS

Av dessa 30 fall jag läst, så står det helt klart att homeopati kan hjälpa aggressiva hundar, så att de inte behöver avlivas. Men det kräver också kärleksfulla, hundkunniga och tålmodiga ägare som ser vad aggressiviteten står för och ombesörjer att hunden får rätt hjälp och inte avlivas i onödan. Det bästa vore att inte vaccinera någon. Varken människa eller djur.

Länkar till fallbeskrivning: Två fall från Amerika, Hunden som snedtände av hormonspruta

Källangivelser:

 1. Hundens språk från A-Ö – Roger Abrantes
 2. Hundfostran – Erik Wilsson & Johan B Steen
 3. Problemhund och hundproblem, Arga hundar – Anders Hallgren
 4. Varför är hunden aggressiv? – Y. Fång (2005) www.hundvis.se
 5. Förstå din hund (8) – L. Fält (1995) Naturia Förlag AB
 6. A veterinary Materia Medica and clinical repertory – George Macleod
 7. Dog´s and Homeopathy, the owners companion – Mark Elliot
 8. Homeopathic treatment of small animals – Christopher Day
 9. Homeopathic medicine – H.G. Wolff
 10. Vaccinations on Animals – www.healthy.net/asp/templates/article.asp (artikel)
 11. Vaccinosis – artikel av Laura Wallingford http://cyberpet.com/cyberdog/articles/health/vaccin.htm
 12. Post-Vaccinal Behavioural Problems – artikel av Tinus Smits MD www.tinussmits.nl
 13. Nosodes: An Alternative to Vaccinations? – artikel av Christie Keith www.caberfeidh.com/Nosodes.htm
 14. Homeopathic thoughts – Nosodes – artikel av Dr. Larry A Bernstein www.tarascavaliers.com/html/re_nosodes.html

Copyright © Homeopati för djur 2019