Lachesis

LACHESIS MUTUS, (Lach), gift från Surucucu ormen

Lachesis är ett av de stora läkemedlen, en sk polykrest beskrivs generellt att ha stark intensitet, både mentalt och fysiskt. Kännetecknande är att om man på något vis hämmar utlopp/flöde blir de sjuka.
Det är ett starkt vänstersidigt medel, eller att problemet går från vänster till höger sida. Inflammerad hud blir ofta purpurfärgad-blålila med fläckigt utseende, mörkt blod vid blödningar, som koagulerar dåligt, små sår blöder mycket, sår läker sakta.

Symptom där läkemedlet kan vara användbart:

* Mastit; vänstersidig eller att de går från vänster till höger sida

* Cysta på äggstock; kan vara både tunn och tjockväggig, men ska då vara vänstersidig och med översexuellt beteende

* Tillstånd som leder mot kallbrand (gangrän), sepsis (blodförgiftning) (jmf Sec, Ars)

* Sår med blåfärgade kanter, vänstersidiga * Blödningar; med mörkt blod och som inte koagulerar

* Flytningar; tillstånd som försämras om flytningen hämmas (t ex med Sepia)

* Varbildningar; vänstersidiga, där övriga symptom stämma

Kontakta alltid en diplomerad djurhomeopat för råd eller veterinär vid allvarliga tillstånd.

© Lotta Hägglund

Lachesis mutus – Surucucu orm

Läs mer om behandlingar:

Travaren som tappade gnistan efter kastrering, Arja, ögoncoctail, Halvblod som ramlar ikull

Copyright © Homeopati för djur 2019