Aconitum napellus

ACONITUM NAPELLUS, (acon), växten Stormhatt

Är ett stort akutmedel. Medlet är dock främst indikerat i den akuta fasen, innan själva infektionen/inflammationen bryter ut. Aconitum har även stark rädsla i sin symptombild. Den engelske veterinär homeopaten Christopher Day säjer om medlet: ”Använd medlet vid dramatiska tillfällen, speciellt om djurets symptom tenderar att skapa panik hos patienten, hos dej själv eller andra åskådare”

Kan vara apatisk, efter skrämmande upplevelse.

INDIKATIONER:

Symptom som kommer snabbt och med stor kraft, har snabb utveckling med hög feber, kraftig rödhet av det påverkade området (jmf Bell).

Symptom kan utlösas av en kall, torr vind, symptom kommer ofta sent på kvällen.

Medlet uppvisar mentalt en stark rädsla eller panik, är ett utmärkande symptom för medlet.

Kan användas till individer som varit med om en skrämmande upplevelse och överreagerar eller blir sjuka efter händelsen. Vid händelser som ligger långt tillbaka i tiden, eller där man misstänker att en händelse är orsaken till ett problem, kontakta en diplomerad djurhomeopat för råd.

Stark rastlöshet eller mycket lättskrämd pga en mental oro

Vid dessa symptom kan läkemedlet vara användbart:

*Fysiska problem som kan komma på natten, efter en skrämmande upplevelse.

*Mentala problem som uppkommer efter en olycka, där djuret uppvisat panikångest

*Kan ges förebyggande, t ex innan skrämmande upplevelser som transporter, händelser som man vet/misstänker kommer att utlösa stark rädsla/panik hos djuret. Ge 1-2 doser Aconitum C30/C200/M ca 30-60 min innan.

*Lunginflammation som med sina symptom indikerar medlet. Kontakta veterinär för rådfrågning. Lunginflammation kan vara ett livshotande tillstånd.

*Ledinflammation som blivit utlöst av/blir sämre av kall vind. Kontakta veterinär för konsultation, en led kan bli förstörd vid inf/infl inuti leden.

*Djur som inte kan urinera efter en skrämmande upplevelse.

*När man märker att något är på gång att bryta ut, influensa, eller liknande. Tar udden av det som ”är på gång”.

Kontakta gärna diplomerad djurhomeopat vid råd eller vid frågor. Rådfråga även veterinär om tillståndet är allvarligt eller symptom kvarstår!

Aconitum napellus, Stormhatt

Fall:

En kollega till mig hade en besättning Aberdeen Angus och den ståtliga avelstjuren blev på hösten ihopsläppt med sina söner, varav två av dem var tre år gamla. De bestämde sig för att ge ”farsan” stryk och försöka ta över. De slogs i en timme innan de lyckades skilja dem åt. På kvällen verkade allt lugnt, men senare nästa dag hittades tjuren ensam inne i ladan, stående rakt mot hörnet med nosen i väggen och han flåsade högt och ljudligt.
Hela hans högra sida var täckt av svett och reagerade inte för kontakt. Ur munnen rann det saliv och lite blod.
Han fick en dos Aconitum uppblött i en brödbit. Efter tio minuter drog han en djup suck, blicken blev normal och han började lugnt äta.

©Helen Anebo

Läs om behandlingar:

Tjurkalv (med panik), Stumpan, Chockad fjällko med död kalv, ”Flunsa” i lagår´n, Utvärdes behandling

Copyright © Homeopati för djur 2019