Phytolacca, hjälparen vid mastit

Av homeopat Marie Åslew

Phytolacca var det första medel jag prövade, när jag började med homeopati.
Vi hade en ko, som när hon kalvade visade sej ha kraftig mastit (juverinflammation) i 3/4 av juvret.
Blodig, grynig, gul sörja, som det knastrade om, när vi mjölkade ur den för hand.
Kon behandlades med Phyto D30 två gånger/dag i 5-6 dagar, varvid symptomen försvann.
Efter ca 1½ vecka återkom en lindrigare form av mastiten. Hon fick samma behandling en gång till.
Även denna gång återkom lite gryn i mjölken.
Efter en avslutad medicinering med Phyto D200 var hon helt frisk. Även celltalen var då normala.

Under åren som gått har många kor behandlats med Phytolacca vid mastit. I vår besättning är detta medel rent ut sagt undergörande.
Naturligtvis gäller dock samma regel här som vid all homeopatisk behandling . den är individuell.
Detta innebär att vissa besättningar inte alls får samma goda resultat med Phytolacca. Bär kanske mastiterna istället är av Belladonna karaktär, eller något annat medel.

Mina iakttagelser när det gäller Phyto är bland annat följande symtom:

  • Gulaktiga, torra gryn (som ostsmulor) i annars normal mjölk
  • Trådig eller seg mjölk (dock inte så markant som för Hydrastis)
  • Förtjockad mjölk, vit – inte helt olik filmjölk
  • Trots att böckerna talar om smärta, upplever jag att djuren nästan aldrig uppvisar smärtsymptom. De är oftast tämligen oberörda av mastiten.
  • Hårdhet eller knöl/knölar i den berörda juverdelen
  • Mjölkminskning i juverdelen
  • Blod i mjölken
  • Vanligaste tidpunkten för mastiten är vid eller under sinläggning, eller tiden närmast efter kalvning
  • Vanligast på vänster sida

Phytolacca har en känslighet för väderomslag, kyla, fukt/regn. Medlet har en känslighet för elektriska förändringar i atmosfären.
Notera gärna detta, eftersom åska skulle kunna vara en utlösande faktor, dels på grund av spänningarna och dels på grund av det omslag som brukar bli följden av åskväder.

En annan intressant anmärkning är att Phytolacca är rastlös till sin natur, men motion förbättrar inte.
Detta placerar Phyto mellan Bryonia (som blir sämre av motion) och Rhus toxicodendron (som blir sämre av kyla och väderomslag; bättre av motion)

Vi kan också iaktta andra problemområden, vilka kan indikera Phytolacca, t ex svullnad eller ödem på benen, ofta ihop med ömhet eller smärta i benen och/eller fötter..
Inflammation i halsen (tonciller, spottkörtlar) eller svullna nackkörtlar är ett annat område. Halssmärtorna skjuter upp i öronen när man sväljer.
Ofta finner vi kalvar eller ungdjur med kindsvullnader. Dessa brukar svara bra på Hepar eller Silicea, men Phytolacca kan mycket väl vara indikerat.
Det är nämligen ett av medlen vid påssjuka.
Reumatiska problem faller inom ramen för Phytolacca, och där har medlet återigen sälskap av Bryonia och Rhus tox, men även ett annat välkänt medel i djurapoteket, nämligen Ledum.
Hos handjur skulle testikelinflammation kunna botas med Phytolacca, om symptomen stämmer med medlet.

Som synes av ovanstående summering är Phytolacca definitivt mer än bara ett medel vid mastit.
Komplementärt medel: Silicea
Jämförande medel: Belladonna, Conium, Mercurius, Lachesis, Lycopodium, Silicea

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *