Sulphur

SULPHUR, (sulph), grundämnet Svavel

Sulphur kännetecknas ofta av torrhet och irritation i huden. Huden är ett stort arbetsområde för medlet, har ofta ytliga problem. Klåda, rödhet, irritation på hud är utmärkande för Sulphur.
Sulphur är ett medel som frekvent använts inom homeopatin, detta pga att medlet ofta ger en positiv reaktion, även om det inte är helt rätt. Kan även förtydliga symptom som pekar på ett lämpligare medel. Om individen fått många läkemedel kan man använda Sulphur i utrensande syfte.
Medlet har en tendens till att utveckla kraftiga förstförsämringar, framför allt när det gäller hudproblem.

Mastit; kan ha knappnålsstora, torra, ostiga flocker, blodig mjölk, klumpar i juvret, juvret, varmt, rött med hårda klumpar i de djupare vävnaderna, mjölkmängd sjunker / försvinner vid mastit, vänstersidig, kan även gå från höger till vänster sida.
Spenarna är varma och ömma, ofta problem med spenarna med ömhet, svullnad, sprickor vid basen.
Vid mastit med stora gula klumpar i mjölken kan Sulph ges i kombination med Sil och Carb-v, 3 piller av varje.

Hudproblem; medlet har mycket hudåkommor, utslag, kraftig klåda, rödhet, eksem etc, men man kan inte bara ge medlet till alla som har hudproblem, men man måste se till helheten. (jmf Calc, Lyc mfl)

Kalv; är ruggig, tunn och tanig med dålig päls, hostar, men inte direkt sjuk.

Luftvägsproblem; luftvägsinfektioner, hosta, kroniska luftvägskatarrer, om helheten pekar på medlet, lunginflammation efter förkylning (jmf Phos)

Diarré; har ofta diarré på morgonen, direkt de reser sej, stark lukt på avföring, kan även ha förstoppning alternerande med diarré. Normal avföring till en början, men i slutet är det löst.

Flytningar; är gula, illaluktande

Ögoninflammation; vanligt med ögoninflammation (jmf Calc, Puls, Sil mfl)

Sulphur – svavel

Läs mer om behandlingar:

Galoppör med andningsproblem, Ivan som kissade på spisen, Ia, Chihuahua på 3,5 år, Cilla, 5-årig tik med hudproblem

© Lotta Hägglund