Hudskador

av homeopat Margaretha Orvelius, Malmö ur HFD 2003/02

Homeopati hjälper snabbt och effektivt vid olycksfall och skador av olika slag. De homeopatiska läkemedlen påskyndar läkningen och förebygger att komplikationer uppstår. Lindrigare skador kan man enkelt behandla själv med hjälp av en handfull homeopatiska läkemedel som man bör se till att ha hemma i sitt husapotek. Verkar skadan vara av allvarligare art måste man naturligtvis omedelbart uppsöka läkare.

Det första och viktigaste läkemedlet vis skador är Arnica. Börja med att ta en dos Arnica och fortsätt därefter behandlingen med ett av de följande läkemedlen, allt efter skadans art.

ARNICA D30: Arnica påskyndar läkningsprocessen i vävnaderna och förebygger infektion och varbildning. Det hämmar blödning och reducerar svullnad, vilket även ger en smärtlindrande effekt. Dosering: 3 piller under tungan omedelbart efter skadan skett.

SÅRSKADOR

CALENDULA D6: Vid skrubbsår och öppna sårskador. Calendula (ringblomma) främjar sårläkningen och verkar inflammationshämmande. Calendula kan användas både invärtes och utvärtes (se nedan om tinktur) för att påskyndaläkning och förebygga infektion. Dosering: 3 piller upplösta i lite vatten 3 ggr dagligen tills såret är läkt.

CALENDULA-tinktur: Används utvärtes till sårrengöring eller som kompress på sår. Tinkturen spädes med vatten, 1 tsk Calendula-tinktur till ½ dl vatten. OBS: lösningen håller sig inte utan måste blandas på nytt varje gång. Calendula finns även som salva. Applicera på rena sår som är ytliga, t ex skrubbsår och brännsår.

HYPERICUM D30: Används vid sår och skador på de delar av kroppen som har rikligt med nerver, t ex fingrar, tår och läppar. Såren har en tendens att bli inflammerade och göra mycket ont. Smärtan kan stråla längs nervbanorna. Dosering: 3 piller upplösta i lite vatten en gång i timmen tills förbättring inträder, därefter 3 ggr dagligen i ytterligare några dagar.

LEDUM D30: För sticksår som orsakas av spetsiga föremål eller bett av djur. Sårområdet känns kallt och är fläckigt eller ser blått ut. Smärtan lindras av kalla omslag. Dosering: 3 piller upplösta i lite vatten en gång i timmen tills förbättring inträder, därefter 3 ggr dagligen i ytterligare några dagar.

BRÄNNSKADOR

Lättare brännskador med smärtsam hudrodnad, eventuellt med blåsbildning, går bra att behandla med homeopati. Är det skadade hudområder större än en handflatas storlek bör läkare omedelbart uppsökas.

URTICA URENS D6: Hudrodnad med kliande, brännande sveda utan blåsor. Dosering: 3 piller upplösta i lite vatten var 15:e minut tills förbättring sker.

CANTHARIS D30: Smärtsam hudrodnad med intensiv, brännande sveda och blåsbildning. Dosering: 3 piller upplösta i lite vatten var 15:e minut tills förbättring inträder, därefter vid behov 3 ggr dagligen i ytterligare några dagar.

INSEKTSBETT

APIS D30: Kraftig reaktion efter insektsbett eller stick. Huden svullnar upp och blir blank, röd och varm. Brännande, stickande smärta som förbättras av kalla omslag och i sval luft. Dosering: 3 piller upplösta i lite vatten var 15:e minut tills förbättring inträder, därefter vid behov 3 ggr dagligen i ytterligare några dagar.

LEDUM D30: Hudområdet runt bettet/sticket svullnar och blir inflammerat men huden känns kall och blir blå- eller lilafärgad. Trots att huden är kall blir smärtan bättre av kalla omslag. Dosering: 3 piller upplösta i lite vatten var 15:e minut tills förbättring inträder, därefter vid behov 3 ggr dagligen i ytterligare några dagar.

URTICA URENS D6: Huden kliar och bränner som om man kommit i beröring med brännässlor. Dosering: 3 piller upplösta i lite vatten var 15:e minut tills förbättring inträder.

© Lotta Hägglund