Okoubaka aubreville

OKOUBAKA AUBREVILLE, (Okou), bark från västafrikanska trädet

Det finns inte så mycket information om detta läkemedel, men jag tycker det är ett intressant medel, som kan vara till hjälp vid förgiftningar, t ex vid Coli-mastit. Ett av de få symptom som nämns i litteratur är: ”intoxination uppkommen genom infektioner” samt ”vid alla resttoxiska tillstånd såsom förgiftningar av olika slag, sommarsjuka, förätningar där bukspottkörteln och insulinproduktionen påverkats negativt”.

Vid en coli-mastit utsöndrar de döda colibakterierna toxiner (gifter) och det är dessa toxiner som gör kon så sjuk, så hon t.o.m kan dö.
Jag har använt läkemedlet vid några allvarliga coli-mastiter (+AB och Calphon) och tycker att kon reagerat positivt när hon börjat få medlet. Jag har vid dessa tillfällen använt Okoubaka i D6 potens.

Jmf läkemedel: Arsenicum, Mercurius, Pyrogenium, Sulfur, Nux vomica*, Ipecacuanha, kan ha en liknande symptombild som Okoubaka

Medlet finns att köpa hos: www.ancis.se samt hos www.helios.co.uk

Västafrikanska trädet Okoubaka Aubreiville

Fall:
Akut mastit

© Lotta Hägglund

Mer läsning om medlet, från www.alternativmedicin.se:

”Enligt RAMME har medlet följande indikationer: Alimentär intoxikation. Efter intagande av otjänlig föda eller vid gastroenteniter av okänt ursprung. Sommarsjuka. Efter för stor konsumtion av kemiskt behandlade citrusfrukter, sallad o dyl. Okoubaka påverkar inte bara bukspottskörtelns exkretoriska delar, utan också insulinproduktionen. Den intracellulära ferment- och enzymhushållningen i cellerna blockeras av dessa kemiska ämnen. Okoubaka understödjer en normalisering av blodsockervärdena, som påverkats negativt av med kosten intagna kemiska ämnen även hos diabetiker. Intoxikation uppkommen genom infektioner. Bukspottskörteln gäller erfarenhetsmässigt som det organ som påverkas mest av toxiner i kroppen. Ofta blir den efter olika infektioner belastad med gifter. Vi har här ett brett indikationsområde vid alla resttoxiska tillstånd. Profylaktiskt vid tropikresor o dyl. Vid gastroenteriter, ovanlig diet, vilken negativt påverkar matsmältningen. ”