Veratrum album

VERATRUM ALBUM (Verat), vit nysrot

Ett medel som karaktäriseras av kollaps, extrem frusenhet och svaghet, alla utsöndringar är kopiösa, huden är iskall. Viktigt symptom för medlet är att det kommer kopiösa mängder diarré, som kan innehålla blod, vara grönaktig.
Kraftig diarré med utmattning som följd av västskeförlusten, som snabbt leder till kraftig svaghet eller kollaps, med blålila slemhinnor, cyanos.

Individen förlorar snabbt värmen, har snabb och svag puls, blekt ansikte, kall svett. Sämre av kyla och fukt.
En individ som är i ett Veratrum tillstånd mår bättre av att ligga stilla under en värmelampa/under täcke, värme och stillhet förbättrar. (jmf Camphor, som har samma kollapstillstånd och frusenhet, men de blir inte bättre av värme/täcke, drar sej undan)
Ökad törst efter kallt vatten, som kräks upp omedelbart.
Kan ha smärta i buken med mycket gasbildning.
Kan reagera våldsamt på smärta. De flesta symptomen tenderar att vara < morgon.
Jmf medlet med Carbo veg, China, Colosynthis, Iris, Mag phos vid kollaps, svaghet och frusenhet.

Övriga symptom:

• Allvarliga diarréer, med stark utmattning, (jmf Arsenicum och Camphora).
• Eventuellt luktfria diarréer.
• Magsjukdomar där både kräkning och diarré förekommer samtidigt.
• Äter sin egen avföring (eller annans avföring?), som inte normalt äter avföring. Använd 200 potens x 2 dagar.

Är även ett medel som har svåra mentala problem i sin symptombild:
• Rastlös, hyperaktiv. (många medel har detta symptom)
• Upprepar samma rörelser, monomanisk, som orsakas av rastlösheten (jmf Acon, Bell, Ign, Lach, Puls, Rhus-t, Sil, Sulph mfl)
• Rymmer hemifrån. (Tub, Calc-p, ev Rhus-t)
• Kan vara våldsamma, (jmf t ex Tarentula, är mer våldsam.)

Vanligen är dock Verat individen apatisk, orsakat av kollaps och svaghet.

I akuta, livshotande situationer, där symptomen stämmer, är Veratrum i övrigt mest använt vid:
•Meningit (hjärnhinneinflammation)
•Epilepsi
•Astma
•Opium förgiftning (verkar som antidot)
•Stelkramp
•Kollaps
•Svimning
•Kärlkramp
•Stroke, slaganfall

Veratrum album antidoteras av: starkt kaffe, Camphor, Aconitum, China och Staphysagria.

Medlet antidoterar: Arsenicum, China, Cuprum, Opium, Tabacum samt tar bort biverkningar av opium och tobak.

Medlet följs väl av: Arsenicum, Arnica, China, Cuprum, Ipecacuanha, Camphora, Ammonium carbonicum, Carbo veg, Bovista, Lycopodium och Nux vomica.

Medlet följer väl på: Pulsatilla, Aconitum, Belladonna, Chamomilla, Rhus tox, Sepia och Sulphur.

Veratrum album – vit nysrot


Läs mer om behandlingar:

Nyfödd kalv nära döden

© Lotta Hägglund