Staphysagria

STAPHYSAGRIA, (staph), växten Riddarsporre (kan även stavas Staphisagria)


Medlet är ”första hjälpen” vid rakbladsliknande skärsår (vid ”taggigare” skärsår, används Arnica). Kan även vara till hjälp vid instrumentala trauman, t ex efter kastrering och operation, framför allt vid kraftig smärta efter bukoperationer. Kan ges post-operativt, där medlet hjälper till att minska psykologiska trauman och hjälper till att läka såret snabbare.


MENTALT

Staphysagria uppstår när ilska ”sväljs” och inte ges utlopp.
Mycket indignation och tillbakahållen, undertryckt ilska finns hos medlet.
Tar lätt illa upp vid kritik och tillsägelser. Förolämpas lätt, särskilt om kritiken/tillsägelsen var obefogad. Individer som fogar sej, vid ”övergrepp” och får problem efteråt, t ex skadar sej själv, cystit, håravfall, eksem. Milda individer, som inte ger igen trots hård behandling, kan skaka efter händelser som andra individer bara ”skakar av sej”

Trötthet, utmattning efter irritation, konfrontation.

Utmattning efter parning (jmf Calc, Sepia).

Kan även vara bråkiga och ”grälsjuka”.

(jmf Agnus castus, Acid phos, Cham, China, Lyc, Coloc)


FYSISKT

*Skärsår som är rakbladsliknande, speciellt efter operation där man använt skalpell och ärret smärtar kraftigt.

*En viss typ av hängande, pendel-liknande vårtor svarar på Staph (Chris Day) (jmf Antimon crudum, Bry, Calc fluor, Hepar, Lach, Pyrog, Rhus tox)

*Spenkanal som blivit förhårdnad eller förslappad (Chris Day)

*Vid cystit, som orsakats av parning, hård kalvning, inseminering där man skadat urinröret, vaginal examination.

*Skador på cervix, som blivit förhårdnad eller förslappad.

*Hormonellt orsakat eksem eller håravfall. (jmf Sepia mfl)

*Håravfall efter sorg eller undertryckte känslor (jmf Ign, Natr-m)

*Stängseltråd- och taggtrådsskador, Staph kan ges i kombination med Hyper

*Ögonskador

*Staph fungerar vid sammanväxtningar efter operation enl Chris Jörgenfeldt


Övriga symptom där medlet kan vara användbart:

*Kan ges till individer som är klart mobbade i en flock.
*Individer som är sympatiska men väldigt ranglåga, som inte klarar att hävda sej utan hela tiden måste ta undan.

*Medlet kan hjälpa dem till en bättre balans med självförtroendet.

*Staphysagria är ett bra medel för hannar, som är lite nervösa till sitt sätt och lätt blir för upphetsade och översexuella. Ger man medlet i C 6 potens,

4-5 ggr/dag i några veckor har det en lugnande effekt.


Symptomen förvärras av:
beröring, ilska och sorg

Förbättras av: värme och vila

Staphysagria – Riddarsporre

Läs mer om behandlingar:
Katten Alex

@ Lotta Hägglund