Två fall från Amerika

Dessa två fall är ur tidningen HFD 2006/1 och är skrivna av djurhomeopat Ulla Adamsson. Hon gjorde ett projektarbete under utbildningen till djurhomeopat om homeopati och aggressiva hundar. Vill du ta del av hela hennes arbete kan hon kontaktas via ullabos59@gmail.com En artikel om hennes projektarbete hittar du här: Kan homeopati bota aggressiva hundar?

Första fallet

Jack, en Border collie var 21 mån när jag undersökte honom för första gången, 19 september 2002. Han hade ett aggressivt beteende mot andra hundar och människor sedan han vaccinerats mot rabies, då han var 4 månader gammal. Han kunde skälla okontrollerat och göra utfall mot hundar och människor. Han verkade frisk på alla andra sätt, förutom tecken på dermatit, vilket jag trodde berodde på vaccineringen. Han fick hälsosamt foder.

Det första medel jag gav honom var Lyssinum CM, den 19 september 2002. Efter några veckor var han ca 50 % bättre. Men så blev han något sämre månaden senare, så jag gav honom Phosphorus CM, den 25 oktober 2006. Återigen blev han avsevärt bättre. Månaderna gick och hudproblemen var nu det största bekymret. Hans beteende hade blivit bättre till 90 %. Han låg kvar på den nivån och var mycket bättre mot djur och människor. När hudproblemet inte ville försvinna gav jag honom Sulphur C200, den 6 december 2002.

Två månader gick och han fortsatte att förbättras mentalt och huden blev bättre. Men så blev huden sämre och jag gav honom Sulphur 10M, i februari 2003. Efter 5 månader kom han tillbaka. Hans hud var bättre, men han hade gått tillbaka lite på det mentala planet. Han fick Phosphorus CM i juli 2003 och sedan dess har han varit bra.

Andra fallet

Wolfgang var en ettårig dobermann hanne som jag träffade första gången den 23 juli 2002. Han hade börjat kräkas galla och blivit aggressiv mot andra hundar och människor sedan han vaccinerades mot rabies den 9 mars 2001. Han fick Phosphorus C200.

Den 4 september 2003 kom han tillbaka efter att ha bitit en rädd kvinna. han hade cirkulerat runt och följt efter henne och bitit sedan han känt hennes rädsla. Ägaren hade inte kunnat kontrollera hunden. Hunden hade också haft ett krampanfall i juni och augusti 2003 och börjat dregla efter det. Han fick Phosphorus 10M och blev bättre under oktober månad. Behandlades vidare med Phosphorus CM.

Nu hade han inga mag/tarm-problem, anfallen och hans beteende hade blivit bättre med 80 %. Det enda symtom han har är klåda, men han mår mycket bättre.

Copyright © Homeopati för djur 2019