Symphytum officinalis

SYMPHYTUM OFFICINALIS, (symph), växten Vallört

Medlet har en bra effekt vid läkning av benskador, efter att svullnad har lagt sej.

Påskyndar läkningsprocessen vid benskador, benbrott, bensprickor eller vid sår där skadan gått så djupt att benvävnaden skadats (jmf Ruta).

Skador mot muskler eller benhinna, speciellt kring leder, använd efter Arnica.

Skador efter slag, stöt eller likande mot ögongloben.

När ett trubbigt föremål träffar själva ögat, med blod i ögat (jmf Arnica).

Jmf Arnica och Euphrasia vid skador mot ögat:
Vid det skador på omkringliggande vävnad är Arnica indikerat. Uppstår inflammation efter skadan är Euphrasia bättre.

Vid skador mot öga bör alltid veterinär konsulteras!

Symphytum påskyndar läkningen av revbensskador, enl bönder som provat!

Symptomen förvärras av rörelse, beröring och tryck. Bättre av värme.

Symphytum officinalis – Vallört


Läs mer om behandlingar:

Kviga som fått en spricka i benet och dömts ut till slakt av veterinären. Veterinären godkände att hon kunde stå kvar ett tag i box. Kvigan fick Symphytum, som är känt för att påskynda läkning vid benbrott. Efter ca en vecka började hon röra sej lite lättare. Benet läkte, hon blev dräktig och fick vara kvar i besättningen.

Ur: Dokumentation av homeopati för nötkreatur, 1999 av Per Arnesson, Chris Jörgenfeldt och Lisbeth Larsson


@ Lotta Hägglund