Calc carb

CALCIUM CARBONICUM (Calc carb), ostronskal

Calcium carbonicum är stort medel med många användningsområden, när symptomen stämmer. Calc carb ett trögt medel, medlet verkar långsamt, sjukdomar utvecklas sakta, de är sent utvecklade. Fysiska symptom uppstår ofta pga svårighet med att tillgodogöra sej calcium. Problem sitter vanligen i skelettsystemet, i kalkomsättning och upptag. En Calc carb konstitution behöver ofta Belladonna vid akuta symptom.

Vid dessa symptom kan medlet vara användbart:

*Mastit, speciellt hos förstakalvare, mastiter som kommer direkt efter kalvning, höga celltal hos Calc individer, fungerar inte Calc vid akut mastit så försök med Belladonna.

*Brunstproblem, kvigor som är storvuxna och utvecklade men inte kommer i brunst

*Kalvdiarré, gul, gråaktig, seg, lite sur lukt, svårt att tåla mjölk, äter inte, vill inte dricka ordentligt. Podophyllum eller Calc är de två främsta medlen vid kalvdiarré, fungerar inte det ena så kan man försöka med det andra.

*Förebygger pares, ge kor i riskzonen (feta, tredjekalvare samt Calc-kor) några doser C30 ca 1 mån före kalvning samt någon dos veckan innan beräknad kalvning (jmf Lyc, Phos, Rhus-t)

*Foderleda, acetonemi, försvagning och dålig aptit pga hög produktion, om helhetsbilden i övrigt stämmer.

*Mastit, om helhetsbilden stämmer.

Calcium carbonicum – ostronskal

Läs om behandlingar:

Favoritkon Björna, Olga, Kvigmastit innan kalvning, Hanna 74, Kviga med vårtor, Böna, en knepig kviga, Oliver, utdömd häst med kvickdrag, Kastrerad honkatt, Molle, labbe med elefanthud, Hundar med epilepsi

Copyright © Homeopati för djur 2019