Mastitens tre stadier

(fritt översatt ur: The Herdsman´s Introduction to Homeopathy, P. Hansford/T Pinkus)

Mastit är ett av de svårare att bota med homeopati, troligen för att det sällan finns så många symptom att använda sej av. Förebyggande åtgärder är därför grundläggande, med god skötsel, hygieniskt bra kvalité på foder, torra, rena liggbås där strömedel omsätts ofta (minst 1 gång/dygn), kalkning av bås osv.

Vid mastit inträffar vanligen tre stadier: (1) akut inflammation, (2) flockor, inflammation med hårdhet/knölar i juverdel, (3) hårdhet och flockor.
Var noga med att välja rätt läkemedel till rätt stadie, annars kommer medlet inte att fungera. Att ge ett stadie (1)-medel när symptomen är i stadium (2), då kommer inte medlet att ha någon verkan. Likaså att ge ett stadie (3)-medel för tidigt, det kommer inte att ha någon verkan förrän symptomen har nått stadium (3) och uppnått en mer kronisk form.
Följande läkemedel kallas symptom-medel, för de riktar sej mot lokala symptom. En symptombehandling är användbart när en generellt frisk ko, blir tillfälligt sjuk. 
Vid en längre sjukdomsperiod, eller om kon inte blir bättre av symptombehandlingen, krävs ett konstitutionellt läkemedel.

STADIUM (1) – akut inflammation:

BELLADONNA D/C30 – kommer plötsligt, juverdelen är röd, svullen, hård och känslig för beröring. Belladonnas särdrag är akut, våldsam inflammation, med dunkande, pulserande smärtor och känslighet för skakningar. Kons temp är förhöjd och man ser att hon har ont när man rör juverdelen. Dosering: 1 dos varje timme x 4 timmar. Akuta tillstånd bör svara ganska snabbt.

BRYONIA D/C30 – långsamt förlopp, tar en dag eller två och har mer hårdhet i juverdel än Belladonna. Kon vill hålla sej i stillhet, juverdelen är varm, hård och smärtande. Bryonia är känslig för all rörelse, beröring är smärtsam men hårt tryck minskar smärtan, därför ligger hon ofta på den inflammerade juverdelen. Sval/kall luft och kalla omslag förbättrar så lägg märke till var kon befinner sej. (gäller även andra tillstånd hos Bryonia, t ex. lunginflammation eller diarré).
Dosering: 2 doser/dag x 5 dagar.

URTICA URENS D/C 30 – stimulerar mjölkflödet i högre potenser, i tidiga stadier när mjölkflödet upphör eller har vattnig utsöndring. (Låg potens har motsatt verkan, är lämpligt när man vill sina av kon).

OBS: Enligt författarna är Urtica urens indikerat vid Coli liknande mastiter och Belladonna/Bryonia till Staph och Strept –mastiter.

BBU D/C30 – är en kombination av alla tre ovanstående läkemedel och kan användas generellt när man inte vet vilket av enkelmedlen man ska använda. 
Dosering: 2 doser/timme tills tempen är normal, därefter 2 ggr/dagligen tills kon är bättre eller annat medel är mer indikerat.

STADIUM (2) – flockor/klumpar och hårdhet:

PHYTOLACCA D/C30 – läkemedlet tar vid där Bell och Bry slutade, det är därför indikerat vid Staph och Strept mastiter (enl författarna). Juverdelen är fortfarande hård, svullen och öm, men har nu fått en knölig hårdhet och vita/grädd färgade flockor som är små, men kan även vara trådiga. Kon kan också uppvisa lite stelhet i benen.
Dosering: 3 ggr/dag x 3 dagar

CONIUM D/C30 – läkemedlet följer Urtica-u väl vid Coli liknande mastiter (enl författarna). Mjölken är gul eller brunaktig i färg med en tunn eller vattnig konsistens. Juverdelen är svullen och hård vid beröring. Generellt är tempen förhöjd och en stelhet kan märkas i frambenen. 
Dosering: 1 dos/timme x 4 timmar, därefter 3 doser/dag i 3-4 dagar.

STADIUM (3) – kronisk mastit:

SSC D/C30 – en kombination av Sulphur, Silicea och Carbo Veg (rek av G. MacLeod). SSC arbetar väl och man behöver inte använda sej av upprepade doser med 3 individuella medel över en lång tid, utan resultaten med denna kombination är mycket bra. Passar kroniska mastiter där svullnaden har försvunnit men hårdhet och flockor/klumpar finns kvar. Mastitflockorna är gula och kan dyka upp när som helst under laktationen.
Dosering: 2 ggr/dag tills bättre.

CALCIUM FLUOR D/C30 – om Phyt. är indikerat, men inte fungerar, vid en hård, svullen juverdel.
Dosering: 2 doser/dag x 3-4 dagar. 
Detta långsamt verkande läkemedel är även användbar vid en djupgående abscess, som emellanåt blossar upp med en svullen och hård juverdel, med stora gula eller gulvita, trådiga flocker/klumpar.
Dosering: 2 doser/dag x 4-5 dagar.

ANDRA LÄKEMEDEL ATT BEAKTA VID MASTIT:

PULSATILLA D/C30 – indikerat när symptomen hela tiden förändras, t ex: Flockorna är till en början gula, vilket indikerar SSC, därefter ser de mer vita ut, vilket pekar på Phytolacca, kort därefter är flockerna gula igen. Behandla med Pulsatilla D/C30
Dosering: 2 doser/dag x 2-3 dagar

HEPAR SULPH D/C30 – om alla ovanstående läkemedel misslyckas med att bota mastiten, mastiten fortsätter att komma tillbaka, då är det troligen en djupare abscess som orsakar problemet.
Dosering: 2 doser/dag x 6-10 dagar

Vid alla mastiter måste flockorna noga studeras, med stigande erfarenhet kommer du att kunna avgöra vilken färg/typ av flock som indikerar det rätta läkemedlet.

ÄRRVÄVNAD I JUVERDEL EFTER MASTIT:

Detta är ett stadium (3) symptom och läkemedel som påverkar ärrvävnad är också de som förknippas med kronisk mastit.
Om vita flockor/klumpar kvarstår efter att inflammationen dämpats/försvunnit efter Phytolacca eller stadie (1) – (2) läkemedel, kan det finnas ärrvävnad i juverdelen. 
Försök med GRAPHITES D/C30, 1 dos/dag x 7 dagar
SILICEA D/C30 är användbart för att reabsorbera ärrvävnaden i bröstkörtlar. I synnerhet när det är knölar och svullnad i juverdelen och mjölken har gulaktiga klumpar.
Dosering: 1 dos/dag x 8-10 dagar.

SOMMARMASTIT, KVIGMASTIT, PYOGENES MASTIT – Behandling:Kvigan/kons temp stiger, juverdelen är svullen och tjock, gul flock/utsöndring, ibland illaluktande. Bakbenen kan vara styva när hon rör sej. Indikerat läkemedel är Pyrogenium 10M
Dosering: 1 dos varannan timme x 3 doser, därefter 1 dos/12 tim x 2 doser. 
6 timmar efter den sista dosen ger man Phosphorus 10M, 1 dos/8 timme x 7-8 doser.
Var observant på tempen de första 4 dagarna och mjölka ur juverdelen minst varannan timme till en början.
Vanligen blir juverdelen förstörd, men OM juverdelen verkar återhämta sej och producera mjölk kan SILICEA D/C30 behövas för att läka ut den kvarvarande abscessen.
Dosering: 3 doser/dag x 3-5 dagar.
Om juverdelen är känslig för beröring och varet har en stickande lukt, ge HEPAR SULPH D/C6
Dosering: 3 doser/dag x 8-10 dagar.

Ovanstående text är fritt översatt ur: The Herdsman´s Introduction to Homeopathy, av P. Hansford/T Pinkus. Vill man studera häftet närmare kan det beställas på www.helios.co.uk eller www.ainsworths.com

© Lotta Hägglund