Phosphorus

PHOSPHORUS (phos), fosfor

Grundämnet fosfor har en stark och snabb brinnkraft, som exploderar och sprider sej utåt. Phosphorus kännetecknas mentalt av en starkt utåtriktad individ, och därmed känslig för yttre påverkan. Man kan jämföra medlet med en tändsticka, flammar upp – brinner starkt – slocknar plötsligt. Är ett medel med kontraster. Diffusion är ett nyckelord för medlet (diffusion=utspridning, sprider sej åt alla håll). Verkningsområde är främst: centrala nervsystemet, problem efter sjukdom eller överansträngning (mental eller fysisk), mage, lever, blödningar och skelett.

Symptom där läkemedlet kan vara användbart:

Mastit – ofta blodiga strimmor i mjölk, blodig mjölk, får i första hand inte mastit (jmf Lach som oftare får mastit).

Leverförfettning – med blodblandad flytning från nos.

Hypocalcemi, pares – om inte individen svarar på Rhus-t, försök med Phos (jmf Calc, Lyc).

Lunginflammation – ofta vänstersidig, i synnerhet på snabbt växande unga djur, ligger på höger sida, blodblandad snuva, upphostningar.

Klövproblem – ofta på kvigor som stallas in, kan få allvarliga problem med klövar/ben.

Phosphorus – fosfor

Läs mer om behandlingar:

Kvigkalv med grått öga, kalven torrhostade ibland och ena ögat rann lite, det hade dessutom blivit alldeles grått och dimmigt och hon såg inget på ögat. Behandlades med Phos i en vecka. Det tog ca tre veckor innan ögat var klart igen.

Av djurhomeopat Marie Åslew

BLinda, blind kalv, Ko med nervös acetonemi, Stjärna, misstänkt pares, Hundar med epilepsi

Copyright © Homeopati för djur 2019