Influensa

av homeopat Michael Westerberg, ur HFD 2004/2

Influensasymtom dyker upp ca 2 dygn efter att man har blivit smittad. Insjuknandet sker plötsligt med frossa. Ofta kan klockslaget anges. Sedan följer hög feber i 3-5 dagar och allmän muskelvärk, också i ögonmusklerna, med ljuskänslighet och vanligtvis huvudvärk. Härtill kommer katarr i luftvägarna med snuva, som först är vattentunn och senare slemmig och missfärgad, smärtor i svalget och sveda bakom bröstbenet särskilt vid den besvärande torrhostan. Rodnad med smärta i svalget. Ögonen vattnas lätt. Efter fem dagar brukar sjukdomen klinga av, snabbare hos yngre, långsammare hos äldre, men många av de sjuka känner sig trötta i flera veckor efteråt.

I fas 1 passar:
ACONITUM D30
Direkt under de första timmarna vid plötslig frossa och sjukdomskänsla.
Dosering: 3 piller upplösta i lite vatten, en gång i timmen tills symtomen försvinner.

Är du i fas 2 passar:
BELLADONNA D30
Febern har kommit med svettning men innan influensan har tydliga symtom.
Dosering: 3 piller upplösta i lite vatten, varannan timme tills symtomen försvinner.

Välj mellan dessa medel i fas 3:
GELSEMIUM D30
Symptomen utvecklas långsamt under 6-12 timmar med muskelvärk och dov huvudvärk i pannan och bakhuvudet. Kraftlöshet. Ligger stilla pga av svaghet. Smärta i ögongloberna, tunga ögonlock. Hög feber. Rött ansikte. Snuva. Rysningar och kalla kårar efter ryggraden. Ingen törst.

BRYONIA D30
Varm inombords, huden är torr och het men omväxlande med frossbrytningar. Ingen svettning. Att ligga stilla känns bäst eftersom minsta rörelse är smärtsam, men är för rastlös för att ligga still. Har även torr hosta och huvudvärk. Torr i mun med spruckna läppar, stor törst efter mängder av kallt vatten. Ljuskänslig. Trötthet, tunghet, irritation, vill vara ifred. Orolig.

BAPTISIA D30
Feber med kraftlöshet som kommer plötsligt på några timmar. Värk, ömhet, tunghet i hela kroppen. Intensiv törst och riklig svettning kan också förekomma. Kroppen trött men hjärnan på högvarv.

EUPATORIUM PERFOLIATUM D30
Influensa med feber som kommer plötsligt. Muskelvärk i hela kroppen. Mycket frusna. Kraftiga smärtor i det inre av ben och armar med en känsla som om de vore brutna. Ligger stilla pga smärtorna. Sprängande huvudvärk uppträder, sämre av rörelse; ömhet i ögongloberna och rysningar och huttrande på ryggen. Rastlöshet. Känner sig bättre av att prata. Uttalad törst, ingen svettning.

RHUS TOX. D30
Extrem utmattning som utvecklas långsamt utan hög feber. Värk i lederna, skelettet och benen. Personen är mycket rastlös och känner sig sämre om han ligger still alltför länge och vill därför gärna röra på sig. Sömnlöshet, frusenhet, törst och torr hals med heshet. Känslig för kall luft. Kraftiga svettningar.

Efterbehandling om det behövs som fas 4:
GELSEMIUM D30
Om återhämtningen är långsam efter en genomgången influensa.
Dosering: 3 piller upplösta i lite vatten, en gång dagligen i högst en vecka.

Generell dosering: 
Om inte annat anges, 3 piller upplösta i lite vatten eller under tungan, 3 gånger dagligen tills symtomen försvinner.
Undvik intag av mat eller dryck 20 minut och efter.

© Lotta Hägglund