Maginfluensa

av homeopat Annika Mårtensson, ur HFD 2003/4

Maginfluensa orsakas oftast av en virusinfektion som sprids från individ till individ genom direktkontakt. Orsaken kan även vara att man förtärt mat eller dryck som är infekterad av bakterier vilket yttrar sig i matförgiftning.

Dosering: 3 piller upplösta i lite vatten var 15:e minut gång tills symptomen förbättras, därefter 3 ggr dagligen i ytterligare några dagar. Om man tar rätt homeopatiskt läkemedel ska förbättring inträffa redan efter några timmar.

ALOE D30: Diarré tillsammans med mycket luft. Man får ofrivillig avföring när man släpper gaser. Avföringen kan innehålla slem och geléliknande klumpar av slem.

ARSENICUM ALBUM D30: Diarrén kommer ofta tillsammans med illamående och kräkningar. Avföringen är brännande, tunn, vattnig och känns frätande. Man känner sig orolig och rastlös och mår bättre av värme och varma omslag.

CARBO VEGETABILIS D30: Man får rapningar och uppsvälld mage. Avföringen blir mycket illaluktande och brännande. Man känner sig väldigt utmattad. Det känns jätteskönt med frisk luft och man vill gärna ha luften fläktande emot sig.

PODOPHYLLUM D30: Diarrén blir så explosiv att det blir stänk över hela toalettskålen. Den blir också väldigt ljudlig, och mullrar i tarmarna. Avföringen är vattnig, skummig, mycket illaluktande. Man känner sig svag och svimfärdig.

SULPHUR D30: Diarrén känns smärtsam och brännande. Avföringen luktar som ruttna ägg.

VERATRUM ALBUM D30: Man får ofta diarré tillsammans med kraftfulla kräkningar. Rikliga mängder avföring, som är luktfri och vattnig. Man kallsvettas på pannan. Man är utmattad, svag och kraftlös.

© Lotta Hägglund