Homeopatiskt behandling vid sommareksem

Alla som haft eller har en häst med sommareksem vet viket elände det är, och vilken frustration man känner då det kan vara svårt att hjälpa sin häst från klådan. Man kan hitta alternativa behandlingar och homeopatiska läkemedlet Culivetsem, kan vara ett av dem. Ibland kan det behöva kombineras med Allergitum. Djurhomeopat Ewa Johansson berättar:

”CULIVETSEM” – sammansatt läkemedel med följande innehåll:

Culicoides robertii D30, Ledum palustre D30, Galphimia Glauca D12, Cardiospermum D3.

Användningsområde: Man- och svansrotsdermatit (eksem)

Egenskaper: Medlet minskar känsligheten för bett från insekter, (svidknott/myggor) det minskar också skadorna på päls, man och svansrot.

Culicoides robertii : homeopatiskt tillverkat av knott, som förorsakar man- och svans-dermatit (sommareksem).

Ledum palustre : homeopatiskt tillverkat av skvattram. Känt för att hjälpa vid giftiga insektsbett, som ger allergiska hudreaktioner med värme och rodnad.

Galphimia glauca : homeopatiskt tillverkat av en mexikansk ört och

Cardiospermum : båda dessa har i angiven potens anti-allergisk effekt.

Dosering: 20-40 droppar ( 5 ml ) 2-3 ggr/dag i minst 2 veckor och därefter 1 ggr/dag. Vid behov kan man ge 2-3 ggr/dag även efter 2:a veckan.

Ge helst dosen direkt i munnen med en plastspruta. Hästen ska helst inte ha ätit 20 min innan eller äta de närmaste 20 min efter dosen. Medlet tas upp via slemhinnorna i munnen.

”ALLERGITUM” – sammansatt medel som innehåller följande:

Apis D6, Calendula D6, Mezereum D6

Användning: Som akut behandling vid eksem och för vissa hästar tillsammans med Culivetsem, under sommaren, för att få bästa effekt. Behandling av eksem bör starta tidigt på våren, innan knotten kommer. OBS! Detta medel får ej ges till dräktiga ston!

Observera: Vanligt vid homeopatisk behandling är att hästen får kraftigare symtom. Detta är en ofarlig och kortvarig förstförsämring som innebär att kroppen har börjat arbeta med problemet. Homeopatisk behandling är en hjälp till självläkning, så ge inte upp.

Dessa medel verkar preventivt och man får bästa resultat om man påbörjar behandlingen redan i mars och fortsätter fram till november. Resultatet av behandlingen blir ännu bättre andra året.

Viktigt är också att försöka skydda hästen när knotten är som värst – före gryning och skymning – om möjlighet finna låt den få stå inne i stallet.

Under behandlingen kan man vid de mest myggintensiva dagarna behöva behandla utvärtes med någon klådstillande hudlotion exempelvis Nylanders Hästkräm (finns i välsorterade ridsportbutiker) eller Calendula lotion/kräm om det har bildats sår.

Har du några frågor eller behöver nytt medel så hör av dig till: djurhomeopat/homeopat Ewa Johansson via ewa@djurhomeopaterna.com.

© Lotta Hägglund