Homeopati i Italien

Av Lisbeth Larsson, ur tidningen Homeopati för djur, 2002, nr 1

Vid ett seminarium anordnat av NAHWOA (Network for Animal Health and Welfare in Organic Agriculture) i Danmark 2001, berättade den italienske professorn Andrea Martina om användning av homeopati och forskning i Italien.

Vid hans egen institution ”Department of Animal Science, Florence, studerades det under två år, två mjölkbesättningar, som båda delades in i en grupp som behandlades med homeopati, respektive en grupp som behandlades med konventionell behandling.
Den homeopatiska behandlingen bestod av en typ av förebyggande behandling och dessutom klassisk homeopati vid behov. Mätbara produktions- och hälsoparametrar dokumenterades.

I studien konstaterades att homeopatin löste de mest frekventa djursjukdomarna och påverkade reproduktionen.
Enligt Andrea Martini kan homeopatin användas i ekologisk djurhållning som en effektiv och säker medicin.

Många medel som redovisades i den italienska dokumentationen är samma som används i svensk mjölkproduktion, men det förekommer även helt andra medel. De olika stilarna i sammanställningen nedan, betyder hur ofta medlen användes i studien.
Fet stil = > 3 gånger, kursiv = 2 gånger, normal = 1 gång

BÖLDER – Hepar, Silicea

BINDHINNEINFLAMMATION – Hepar

DIARRÉ – Natrium mur

LIVMODERFIBROM (tumör) – Calc carb, Silicea

OFRUKTSAMHET, LIVMODERINFEKTION – Phosphorus, Sepia, Lachesis, Apis, Pulsatilla, Calc carb, Calc phos, Podophyllum, Sabina, Sulphur

LUFTVÄGSINFEKTION – Kali carb, Natrium mur, Phosphorus

LAKTATIONER SOM BÖRJAR MED LÅG AVKASTNING – Calc carb, Natrium mur

MASTIT – Belladonna, Bryonia, Nux vomica, Phytolacca, Silicea, Calc carb, Conium, Pulsatilla, Pyrogenium, Sepia, Aconitum, Apis, Arsenicum, Calc phos, Carduus marianus, Kali bicromicum, Kali mur, Lachesis

SVAMPSJUKDOM – Bacillinum, Natrium mur, Sulphur

JUVERFÖRHÅRDNAD – Conium, Hepar, Silicea

HÄLTA – Carduus marianus, Silicea, Arnica, Calc carb, Causticum, Hekla lava, Lycopodium, Mercurius s, Natrium mur, Pulsatilla, Pyrogenium

KVARBLIVEN EFTERBÖRD OCH SJUKDOMAR EFTER FÖRLOSSNING – Sepia, Arsenicum, Pulsatilla, Sabina, Bryonia, Calc carb, Lycopodium, Pyrogenium

HÖGT CELLTAL – Silicea, Bryonia

JUVERSÅR – Mercurius s

VÅRTOR – Sulphur, Thuja

Vill du läsa NAHWOA´s sammanställning av projektet?
http://www.veeru.reading.ac.uk/organic/proc/FinalProceedingsDenmark.pdf

© Lotta Hägglund


Studie på e-coli diarré hos gris

Studie visar att griskultingar får mindre diarré efter homeopatisk behandling
Artikel av Marina Szöges

Forskning från Wageningen Universitet i Holland visar att Coli30K kan vara alternativ till antibiotika vid behandling av E-Koli diarré hos nyfödda grisar. Studien är placebokontrollerad, randomiserad och blind. Behandlingarna och observationerna och analys av data gjordes alltid ”blint”

Studien utfördes på en vanlig grisfarm i Holland. 52 Suggor valdes ut som inte var vaccinerade mot E-Coli och delades upp i två grupper. Den ena gruppen 26 suggor fick placebo och den andra gruppen 26 suggor fick Coli30K, som är en nosod tillverkad av kolibakterien, skakad och spädd 30 gånger. Sista månaden av dräktigheten fick suggorna en dos Coli30K två gånger i veckan och den andra gruppen fick bara placebo. E-Coli diarré är vanlig bland nyfödda grisar och meningen var att se om de som fick homeopati, skulle hålla sig friskare än kontrollgruppen.

Totalt 523 griskultingar födda av dessa 52 suggor inkluderades i studien. 260 hade i moderlivet via sin mamma fått Coli30K och kontrollgruppen på 265 hade fått placebo.

Griskultingarna observerades som ”observer-blind” alltså den som observerade kultingen om den hade diarré eller inte, visste inte om den tillhörde placebo eller verum gruppen. Normal avföring skrevs som -, och vattendiarré skrevs som + och allvarlig diarré med uttorkning skrevs som ++.

Resultatet visar att homeopatisk behandling minskar risken för diarré hos nyfödda griskultingar

I placebogruppen fick 23.8 % av griskultingarna diarré (63 av 265 stycken) medan i gruppen som fick homeopati fick bara 3.8 % diarré (10 av 260 stycken) Risken att få diarré var 6 gånger större i placebogruppen än i homeopatigruppen.

Tittar man på diagrammet sid 60 i studien ser man också att det var färre griskultingar per kull i homeopatigruppen som fick diarré och den smittade inte lika lätt mellan griskultingarna i homeopatigruppen. I placebogruppen var det alltid fler än en kulting i varje drabbad kull som blev smittad och i två av kullarna hade alla diarré.

Sammanfattningsvis, har vi här en randomiserad, blindad och placebokontrollerad studie som visar att homeopati har bra effekt. Gruppen som fick placebo hade sex gånger mer diarré än gruppen som behandlades med Coli30K. Och eftersom studien är placebokontrollerad, blindad och dessutom är gjord på nyfödda griskultingar torde risken för placeboeffekt vara väldigt liten.

Här finns studien: http://www.archibel.com.mx/downloads/LiesbethEllinger-HomInPiglets.pdf

Av Marina Szöges, homeopat och redaktör för nättidningen Dagens homeopati, www.dagenshomeopati.se