Ledum räddar punkterat juver

Detta är en fritt översatt artikel från www.homeopathyplus.com. Ursprungligen kommer den från www.hawl.co.uk som driver kurser för lantbrukare som vill lära sig använda homeopati till sina djur.

En HAWL-tränad getmjölksproducent rapporterade en glädjande utgång med Ledum palustre, när en av getterna fått ena juverdelen punkterad:

“Igår upptäcktes det vid mjölkningen att en av de bästa mjölkgetterna hade blivit skadad av ett horn, i ena juverdelen. Mjölk droppade ut genom hålet och geten var lite i chock. Så, hon fick en dos av Ledum C200, och sprayade hålet i juvret med en örtsårspray, för att det skulle bli rent och läka. ”

Utgången var mycket glädjande och uppmuntrande.

“När geten följande morgon, kom in för att mjölkas, var det som att ingenting hade hänt…såret hade läkt fint och hon mjölkade fortfarande bra. Hon var inte sen till mjölkning så hon kändes helt normal.”

Små framgångar som detta är mycket tillfredsställande. Ett punkterat sår kan bli allvarligt och kräva antibiotika, (vilket i Sverige innebär att mjölken måste separeras/kastas, men även en tillfällig nedgång i produktion då en infektion påverkar hälsan hos djuret.

Getbonden berättade att de med framgång hade använt Ledum fler gånger vid punkterande skador. Så, vad gör att Ledum är ett lämpligt läkemedel när det gäller just punkterande skador? Här följer några vägledande symptom:

  1. Punkterade sår – sår från klor, sylar, bett eller styng eller ett vasst horn. Vid dessa sårskador kan även Hypericum vara indikerat, har också punkterade sår och rivsår i sin symptombild. Ledum är mer användbart när sårkanten har en tydlig kontur eller är orsakat av slag av något slag.
  2. Det skadade området känns kallt vid beröring (eller saknar värme).
  3. Ledum punkterade sår har en tendens att vara kalla och blåaktiga.
  4. Smärtor blir sämre av ansträngning; sämre på natten och sämre av värme och bättre av kyla eller att kylas ned (trots att området känns kallt vid beröring).
  5. Påverkan drar sig uppåt, dvs smärta eller svullnad går uppåt.
  6. Det finns en kraftig svullnad som gör att det är svårt att gå, det är mycket smärtsamt att gå.

Både Ledum och Hypericum har rykte om sig att vara ”första hjälpen” för djupa punkterade sårskador och i synnerhet om det finns risk för stelkramp (tetanus). Ledum har effekt på fibrös vävnad i leder, speciellt anklar, senor, hälar och hud och Ledum är även känt som ett reumatiskt läkemedel.

I detta fall var det ett djupt, punkterat sår med en häftig kontusion så Ledum var kraftigt indikerat och gjorde ett gott arbete.

Getbonden säger att hon önskade att getter ibland var lite mindre elaka med varann, men visst är det fantastiskt att homeopatiomedelbart kan erbjuda första hjälpen i situationer som denna?

Copyright © Homeopati för djur 2019

Olivia, klövspaltsinflammation (Hep + Hyper)

Olivia fick klövspaltsinflammation på HB klöv, som inte luktade, men hon var jättehalt, öm och svullen, och hade feber. Försökte först med Hepar + Hyper men det gav ingen effekt, så Geepenil sattes in (och Comforion)
När behandlingen var klar gick det inte många dagar innan hon var dålig igen! Denna gång fick hon Penovet istället. Hon blev bättre men aldrig riktigt bra. Fortfarande lite svullen och öm.
Några dagar senare började hon halta på VB istället. Såg inte ut som klövspalt, utan som att det var något bak i ”ballen”. Hon satte försiktigt ned tån när hon skulle gå. Mjölken sjönk och Olivia minskade snabbt i vikt, hon ville ju inte gå särskilt mycket. Vi satte in henne i ”äldreboendet” där det är max 10 kor och betydligt lugnare för en som inte är på hugget.

Jag började med Hepar D12 + Hypericum D200. Olivia gapade snällt när jag kom med sprutan för att ge henne i munnen. Första dan gav jag 5 ggr.
Dag 3 ändrade jag mix till Hepar C30 + Hyper D200. Nu ville hon inte ha 3 ggr /dag, utan hon tyckte det räckte med 1-2 gånger.
Dag 5 tyckte jag ev att hon gick lite bättre. Mjölken hade ökar sedan dag 2, vikten likaså.
Dag 6 brunstar hon som en galning! Har inga problem alls att stå på bakbenen för att rida, eller gå obehindrat.

© Lotta Hägglund

Hypericum vid fläkning

Hypericum är ett ofta använt medel vid fläkning, med gott resultat. Ofta används Arnica, men skulle det inte ge effekt, så ha Hypericum i åtanke. Man kan även alternera Arnica och Hypericum (och Aconitum om djuret verkar chockad).
En ko som fläkt sej illa samt en nykalvad kviga som låg med benen rakt utsträckta i gödselrännan, utan en chans att komma upp.
Båda fick Hyper D30 ett par gånger /dag och båda klev upp efter någon dag, med stöd av fläkband, runt bakbenen.

Ur tidningen Homeopati för djur, 2003/3

© Lotta Hägglund