Ledum räddar punkterat juver

Detta är en fritt översatt artikel från www.homeopathyplus.com. Ursprungligen kommer den från www.hawl.co.uk som driver kurser för lantbrukare som vill lära sig använda homeopati till sina djur.

En HAWL-tränad getmjölksproducent rapporterade en glädjande utgång med Ledum palustre, när en av getterna fått ena juverdelen punkterad:

“Igår upptäcktes det vid mjölkningen att en av de bästa mjölkgetterna hade blivit skadad av ett horn, i ena juverdelen. Mjölk droppade ut genom hålet och geten var lite i chock. Så, hon fick en dos av Ledum C200, och sprayade hålet i juvret med en örtsårspray, för att det skulle bli rent och läka. ”

Utgången var mycket glädjande och uppmuntrande.

“När geten följande morgon, kom in för att mjölkas, var det som att ingenting hade hänt…såret hade läkt fint och hon mjölkade fortfarande bra. Hon var inte sen till mjölkning så hon kändes helt normal.”

Små framgångar som detta är mycket tillfredsställande. Ett punkterat sår kan bli allvarligt och kräva antibiotika, (vilket i Sverige innebär att mjölken måste separeras/kastas, men även en tillfällig nedgång i produktion då en infektion påverkar hälsan hos djuret.

Getbonden berättade att de med framgång hade använt Ledum fler gånger vid punkterande skador. Så, vad gör att Ledum är ett lämpligt läkemedel när det gäller just punkterande skador? Här följer några vägledande symptom:

  1. Punkterade sår – sår från klor, sylar, bett eller styng eller ett vasst horn. Vid dessa sårskador kan även Hypericum vara indikerat, har också punkterade sår och rivsår i sin symptombild. Ledum är mer användbart när sårkanten har en tydlig kontur eller är orsakat av slag av något slag.
  2. Det skadade området känns kallt vid beröring (eller saknar värme).
  3. Ledum punkterade sår har en tendens att vara kalla och blåaktiga.
  4. Smärtor blir sämre av ansträngning; sämre på natten och sämre av värme och bättre av kyla eller att kylas ned (trots att området känns kallt vid beröring).
  5. Påverkan drar sig uppåt, dvs smärta eller svullnad går uppåt.
  6. Det finns en kraftig svullnad som gör att det är svårt att gå, det är mycket smärtsamt att gå.

Både Ledum och Hypericum har rykte om sig att vara ”första hjälpen” för djupa punkterade sårskador och i synnerhet om det finns risk för stelkramp (tetanus). Ledum har effekt på fibrös vävnad i leder, speciellt anklar, senor, hälar och hud och Ledum är även känt som ett reumatiskt läkemedel.

I detta fall var det ett djupt, punkterat sår med en häftig kontusion så Ledum var kraftigt indikerat och gjorde ett gott arbete.

Getbonden säger att hon önskade att getter ibland var lite mindre elaka med varann, men visst är det fantastiskt att homeopatiomedelbart kan erbjuda första hjälpen i situationer som denna?

Copyright © Homeopati för djur 2019