Varmblodssto 7 år, ”brunstmärra” (Merc)

Ur tidningen HFD 2000/2 av alternativmedicinare Mona Olsson

Stoet har i flera år haft tendens att anfalla den som hämtar in henne från hagen, och då endast den som varit s.k ny stallpersonal. Hon är generellt misstänksam och framför allt vid nya rutiner. Urinerar stora mängder, framför allt nattetid. Personalen har sett att urinen ibland har varit mörk och då start illaluktande; något märkligt att hon vid dessa tillfället vippat till med svansen precis som hon börjat urinera, samtidigt som hon får ett oroligt uttryck (förmodad smärta i början av urinering)

Har till och från vit halvtunn utsöndring från vulvan, som sårar slemhinnan. Spridda små kliande sår syns utmed vulvans innerkant. Vid betäckningen senast kastade hon fölet. Hon har synnerligen dålig andedräkt, en hel del tandsten och något svullna öronspottkörlar (vilket hon haft en period) utan feber. Hon rör sig fram och tillbaka i boxen under konsultationen.

Stoet fick Mercurius solubilis D30.

Vid återkontakten berättades att all utflödesirritation försvunnit och anfallsbenägenheten hade avtagit. Hon är fortfarande något misstänksam, vilket ledde till att hon fick ytterligare en dos av medlet fast i M potens.

Copyright © Homeopati för djur 2019