Rabiesvaccinerad St Bernhardstik, 4 år

Detta fall är ur tidningen HFD 2006/1 och är skrivet av djurhomeopat Ulla Adamsson. Hon gjorde ett projektarbete under utbildningen om homeopati och aggressiva hundar, där även denna hund medverkade. Vill du ta del av hela hennes arbete kan hon kontaktas via ullabos59@gmail.com En artikel om hennes projektarbete hittar du här: Kan homeopati bota aggressiva hundar?

050924

Tiken går inte upp i vikt, trots att hon äter tills hon blir mätt, äter inte upp all mat hon får. Vräker inte i sig och matvägrar helt en dag i veckan.

Hon är stressad, tar inte kontakt med andra människor eller djur, men det är ok om någon kommer fram till henne och tar kontakt. Hon är snäll, kelig och väldigt beroende av matte – sitter nästan i knäet på henne. i sommar har hon fått bölder under hakan och på läppen på höger sida, av mygg och knottbett. De är bättre nu sedan knott och mygg har lugnat ned sig.

Gillar inte varma rum och sol, vill helst ligga i skuggan och vara ute, vilket väder det än är. Hon säger aldrig ifrån till någon, utom den andra St Bernhardstiken där hemma, som hon fått stryk av. Den 5-årige pojken i familjen, kan göra vad som helst med henne, hon går med på allt.

Rubriker

MIND: Affectionate, Mildness, Ailments from – excitement – emotional

GENERALS: Emaciation, Vaccination – ailments after, Warm – air, agg

Bestämde mig för att ge Lyssinum till att börja med, för att neutralisera skadeverkan från rabiessprutorna. Jag tror att i det här läget så är hennes konstitution Pulsatilla, men vi får vänta och se vad Lyssinum gör. Ordination: Lyssin C200, 3 piller 1 plusdos i 5 max dagar, telefonkontakt efter 3 dagar.

Vid telefonkontakt 050929 berättade matte att tiken börjat äta efter tredje dosen. Hon äter allt som hon får. Matte ska ge tiken mat tre gånger om dagen för att se om hon går upp i vikt. Matte ska väga hunden och sedan ska vi höras på telefon om en vecka.

Telefonkontakt 051006: Tiken fortfarande bättre, hon äter bra och går upp i vikt. Har blivit mycket gladare och keligare.

Telefonkontakt 051105: Tiken äter fortfarande bättre men har stannat på en vikt nu. Matte skulle vilja se att hon gick upp lite till i vikt. Hunden verkar vara en Pulsatilla. Vill inte vara inne när värmen är på i huset. Kelig så att hon nästan kryper under mattes skinn. Snäll så det går till överdrift. Matte börjar att ge hunden Pulsatilla D200 i morgon, plusdos morgon och kväll i max 5 dagar.

Telefonkontakt 051115: Tiken äter bättre igen och har dessutom börjat vilja vara inne mer. Ligger lugnt och tycker att det är skönt inne i värmen, verkar också mer tillfreds generellt. Vi avvaktar och ser.

Telefonkontakt 051220: Hunden helt ok. Samma hund nu som innan rabiesvaccinationen, enligt matte. Fallet avslutat.

Copyright © Homeopati för djur 2019

Två fall från Amerika

Dessa två fall är ur tidningen HFD 2006/1 och är skrivna av djurhomeopat Ulla Adamsson. Hon gjorde ett projektarbete under utbildningen till djurhomeopat om homeopati och aggressiva hundar. Vill du ta del av hela hennes arbete kan hon kontaktas via ullabos59@gmail.com En artikel om hennes projektarbete hittar du här: Kan homeopati bota aggressiva hundar?

Första fallet

Jack, en Border collie var 21 mån när jag undersökte honom för första gången, 19 september 2002. Han hade ett aggressivt beteende mot andra hundar och människor sedan han vaccinerats mot rabies, då han var 4 månader gammal. Han kunde skälla okontrollerat och göra utfall mot hundar och människor. Han verkade frisk på alla andra sätt, förutom tecken på dermatit, vilket jag trodde berodde på vaccineringen. Han fick hälsosamt foder.

Det första medel jag gav honom var Lyssinum CM, den 19 september 2002. Efter några veckor var han ca 50 % bättre. Men så blev han något sämre månaden senare, så jag gav honom Phosphorus CM, den 25 oktober 2006. Återigen blev han avsevärt bättre. Månaderna gick och hudproblemen var nu det största bekymret. Hans beteende hade blivit bättre till 90 %. Han låg kvar på den nivån och var mycket bättre mot djur och människor. När hudproblemet inte ville försvinna gav jag honom Sulphur C200, den 6 december 2002.

Två månader gick och han fortsatte att förbättras mentalt och huden blev bättre. Men så blev huden sämre och jag gav honom Sulphur 10M, i februari 2003. Efter 5 månader kom han tillbaka. Hans hud var bättre, men han hade gått tillbaka lite på det mentala planet. Han fick Phosphorus CM i juli 2003 och sedan dess har han varit bra.

Andra fallet

Wolfgang var en ettårig dobermann hanne som jag träffade första gången den 23 juli 2002. Han hade börjat kräkas galla och blivit aggressiv mot andra hundar och människor sedan han vaccinerades mot rabies den 9 mars 2001. Han fick Phosphorus C200.

Den 4 september 2003 kom han tillbaka efter att ha bitit en rädd kvinna. han hade cirkulerat runt och följt efter henne och bitit sedan han känt hennes rädsla. Ägaren hade inte kunnat kontrollera hunden. Hunden hade också haft ett krampanfall i juni och augusti 2003 och börjat dregla efter det. Han fick Phosphorus 10M och blev bättre under oktober månad. Behandlades vidare med Phosphorus CM.

Nu hade han inga mag/tarm-problem, anfallen och hans beteende hade blivit bättre med 80 %. Det enda symtom han har är klåda, men han mår mycket bättre.

Copyright © Homeopati för djur 2019