Två ungkor, släpper inte mjölken (Lyc)

Ungko som verkade rädd och spänd. Det började med att hon läckte mjölk om hon lade sig strax efter hon var mjölkad. Jag funderade på hennes konstitution och kom fram till Lyc. Det hjälpte henne. När vi sedan hade en nykalvad kviga som inte släppte alls, så testade vi Aconitum och sedan Secale, som inte hade någon större effekt, då chansade jag på Lyc och det löste problemet.

av Dipl djurhomeopat Lena Elofsson

Länk till läkemedelsinfo

© Lotta Hägglund