VMM

Här finns några läkemedel beskrivna av George Vithoulkas, en av världens främsta, nu levande, homeopater.

Sidorna är fritt översatta och är tills vidare lösenordsskyddade, kontakta lotta@bjornmoran.com om du vill veta mer.

Copyright © Homeopati för djur 2019-